Cliënttevredenheidsmeting

Minimaal eens per twee jaar wordt cliënten van het Leger des Heils Flevoland om hun mening gevraagd. Het doel van deze toetsing is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van onze zorg. De uitkomsten worden in overleg met de cliënten(raad) vertaald in verbeteracties.

Voor de sectoren Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening worden in opdracht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg metingen uitgevoerd. Het Leger des Heils Flevoland doet hieraan met zijn afdelingen mee.

U vindt de Cliënttevredenheidsmetingen aan de rechterkant van deze pagina.