Zorgcentrum Buitenhaeghe

In Zorgcentrum Buitenhaeghe brengen wij het gewone leven terug bij onze bewoners. Wonen in een omgeving die warm, herkenbaar en huiselijk is en waar oog is voor iedereen.

Wonen in Buitenhaeghe
Buitenhaeghe is er voor mensen van ongeveer 50 jaar en ouder die somatische en/of psychogeriatrische zorg nodig hebben. Dit kan ook in combinatie met psychi(atri)sche zorg. Bewoners wonen in hun eigen appartement met douche en toilet. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

Iedere afdeling heeft zijn eigen belevingsgerichte huiskamers waar ontmoeting, huiselijkheid en activiteiten centraal staan. Het gebouw biedt ruimte waar mogelijk en bescherming waar nodig, zodat bewoners zelf rond kunnen lopen of ergens naar toe kunnen gaan. Onze locatie is prettig gelegen in het centrum van Almere Buiten en goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. Er wordt dagelijks vers gekookt door 50|50 Food. U kunt kiezen of u de maaltijd wilt nuttigen in het restaurant, de huiskamer of uw appartement. U kunt ook samen met uw familie gebruik maken van het restaurant.

Zorgleefplan
Als u bij ons komt wonen stellen we samen met u een Zorgleefplan op. Daarin bespreken we hoe u de zorg en/of begeleiding het liefste zou willen ontvangen. We gaan uit van uw behoefte en de door het CIZ gestelde indicatie. Deze afspraken worden minimaal twee keer per jaar opnieuw met elkaar besproken.

Individueel dagprogramma
Zorgcentrum Buitenhaeghe biedt een individueel dagprogramma waarin de eigen wensen en interesses van bewoners voorop staan. Daarnaast is het mogelijk om deel te nemen aan activiteiten in de huiskamers of het Verenigingsleven. De activiteiten worden begeleid door enthousiaste activiteitenbegeleiders en vrijwilligers.

In Buitenhaeghe zijn gevestigd:
- Kapsalon
- 50|50 restaurant
- Prikpoli Flevoziekenhuis
- Pedicure
- Spelletjeshuis

Ook is er een geestelijk verzorger.
 
Voor meer informatie over Buitenhaeghe, klik op de buttons rechts op de pagina.  

"Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen, omdat iedereen ertoe doet."
image