Aanmelden voor hulp

Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden voor begeleiding of hulp? Of meer informatie over een hulptraject? Cliënten en verwijzers kunnen contact opnemen met Bureau Trajectmanagement van Leger des Heils Flevoland:

Klik hier voor de actuele wachttijden.