Kwaliteit van onze zorg

Zelfevaluatie wijkverpleging

In april 2015 heeft het Leger des Heils in de VV&T sector ( wijkverpleging ) een zelfevaluatie uitgevoerd op de zes meest risicovolle zorgaspecten voor cliënten. Deze zelfevaluatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de aspecten in de zorg die meer aandacht moeten krijgen en op die wijze de zorg voor cliënten te verbeteren. Aan de hand van de uitkomsten zijn er verbetermaatregelen voorgesteld. Alle verbetermaatregelen worden besproken met de Cliëntenraad.

Lees verder

Wijkverpleging: beleid valpreventie thuis

Valincidenten doen zich regelmatig voor bij ouderen. Het aantal valpartijen neemt toe naarmate de leeftijd stijgt. Vallen is daarom een groot probleem voor de oudere cliënt met vaak een slechte uitkomst. Professionals kunnen het vallen van ouderen bij voldoende kennis over preventie en behandeling voor zijn.

Lees verder

Personele inzet Buitenhaeghe

Op basis van de zorgzwaartepakketten/indicaties van onze cliënten, wordt bepaald hoeveel uren verplegend en verzorgend personeel ingezet zal worden. Deze uren worden rechtstreeks vertaald naar ‘handen aan het bed’ en met als uitgangspunt om zoveel mogelijk aandacht en zorg voor elke cliënt te bieden.

Lees verder