Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon kan u helpen bij uw probleem of klacht. Een cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk, onbevooroordeeld en niet in dienst van het Leger des Heils. De cliëntvertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat wat er wordt verteld niet binnen de organisatie bekend mag worden, tenzij de cliënt toestemming geeft. Items die bespreekbaar zijn: discriminatie, ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, onbegrip, schending van privacy, etc. De cliëntvertrouwenspersoon is bereikbaar per telefoon en e-mail. In beide gevallen wordt de vraag/klacht vertrouwelijk en persoonlijk behandeld.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon?

  • Luisteren
  • Advies geven
  • Zoeken naar oplossingen
  • Bemiddelen
  • Helpen bij het opstellen van een klachtenbrief
  • Gesprekken voeren met de klachtencommissie