Duurzame bedrijfsvoering

Het Leger des Heils wil verantwoord omgaan met ecologische systemen en natuurlijke hulpbronnen. In 2018 is een duurzaamheidsprogramma gelanceerd om de bedrijfsvoering te verduurzamen. We werken hard om de gestelde doelen te behalen.

In 2019 heeft het Leger des Heils de Green Deal Zorg ondertekend. Dit is een samenwerkingsverband tussen zorginstellingen, brancheorganisatie en het ministerie van VWS met gezamenlijke doel om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen om 55% CO2-reductie te realiseren in 2030 en energieneutraal te zijn in 2050.

Zonnepanelen

Afgelopen jaren zijn er 23 grote locaties voorzien van zonnepanelen, goed voor de productie van ruim 1 miljoen kWh elektriciteit, zo’n 7% van het jaarlijkse verbruik. Daarnaast maakt het Leger des Heils vanaf 2021 gebruik van volledig groene stroom, waarvan 10% Nederlandse wind.

"Het Leger des Heils zet zich elke dag in voor mensen die geen helper hebben. Dat is onze missie. En daar hoort aandacht voor duurzaamheid ook bij. Want mensen staan niet los van hun leefomgeving." Bert van de Haar, Raad van Bestuur

Afvalscheiding

In 2020 is onder supervisie van VWS een samenwerkingsverband gestart tussen een aantal Nederlandse zorginstellingen. Hierdoor is het mogelijk om ook PMD (Plastic, Metaal en Drankenkartons) in het bedrijfsafval te scheiden. In elk van onze regio’s is een kartrekker aangesteld die alle locaties van het Leger des Heils helpt om beter afval te scheiden. Het doel is om eind 2021 op vijftig grote locaties het afval grondig te scheiden, zodat we minder restafval produceren. In mei 2021 is de Maatschappelijk Opvang in Ede als pilotlocatie enthousiast met gescheiden afvalinzameling gestart.

Led-verlichting, isolatie en andere besparende maatregelen

In 2021 en 2022 wordt op ca. 40 grote locaties alle verlichting vervangen door LED-verlichting en worden isolatiemaatregelen uitgevoerd. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde investeringen in komende jaren is een CO2-routekaart opgesteld. Deze maakt inzichtelijk op welke locaties welke zaken aangepakt moeten worden. Ook brengt het de kosten en besparing door minder energieverbruik in beeld. Zo draagt het Leger des Heils bij aan het verminderen van de CO2 voetafdruk.

"In onze investeringsbegroting reserveren we jaarlijks middelen om onze CO2-footprint te verkleinen. Ook stimuleren we onze medewerkers om slimme en creatieve duurzame ideeën te ontwikkelen, zodat we als organisatie bijdragen aan een gezondere leefwereld voor onze medemens en de generaties na ons." Bert van de Haar, Raad van Bestuur

Milieuthermometer Zorg

In 2021 is het Leger des Heils gestart om op alle grote locaties het milieumanagementsysteem ‘Milieuthermometer Zorg’ in te voeren. De Milieuthermometer helpt medewerkers en deelnemers op locatie om praktisch handen en voeten te geven aan duurzaamheid. Doel is om in 2023 voor al deze locaties het bijbehorende keurmerk te behalen.