D!EN met mensen die extra hulp nodig hebben

Het doel van D!EN is dat er een sfeer ontstaat waarin ook mensen met beperkingen volledig kunnen meedoen. Dit betekent dat je voorziet in ieders behoeften.. Vier de verschillen, waardeer iedereen en geef elkaar de ruimte. Lees hierna hoe D!EN bruikbaar is voor mensen die meer hulp nodig hebben en hoe je hen het beste en op respectvolle wijze kan ondersteunen.

Het is een uitdaging om balans te vinden tussen de verschillende leerbehoeften van je groepsdeelnemers. Iedere deelnemer heeft recht op jouw aandacht en dat kan soms best een hele opgave zijn. Probeer taken te verdelen onder de aanwezige assistenten.

Toegankelijkheid

Zeker voor mensen met een lichamelijk beperking start toegankelijkheid letterlijk bij het gebouw, zonder aanpassingen met lift of brede deur zijn ze al bij voorbaat buitengesloten. Denk ook aan een aangepaste toilet, een ruime tafelopstelling voor rolstoelgebruikers of extra licht voor visueel beperkten.

Communicatie

 • Wees duidelijk
 • Formuleer helder
 • Gebruik korte zinnen
 • Vermijd abstractie
 • Spreek zonodig in de tegenwoordige tijd
 • Gebruik je mimiek en gebaren; wees expressief
 • Geef ruim tijd voor antwoorden, sommigen denken langer na
 • Beperk meerkeuze tot twee of drie items, teveel keuzes verwarren
 • Geef voorbeelden, gebruik voorwerpen ter verduidelijking

Visueel

Gebruik visuele middelen en praktische voorbeelden. Als je bijvoorbeeld vraagt of iemand iets wil drinken, houd dan de waterkan omhoog. Ook kaartjes met foto's, tekeningen of beelden zijn heel handig. Wanneer je Bijbelverzen of quotes print, gebruik dan een lettertype als Verdana en print het groot uit op pastelkleurig papier. Dat is prettig voor mensen met dyslexie. Gebruik lettergrootte 30 voor je digitale presentatie en vermijd te veel tekst daarin, kernwoorden volstaan.

Toegankelijke middelen

Pictogrammen zijn eveneens handige visuele middelen voor mensen met leerproblemen, velen gebruiken PEC symbolen. Deze symboolkaarten zijn bruikbaar voor mensen met autisme. Wil je hier verder over lezen, raadpleeg dan eens http://wij-leren.nl/autisme-communicatie.php.

Voor een goed begrip, maak je je verhaal praktisch met kleine demonstraties.

Spellen en ijsbrekers

 • Houd spellen simpel.
 • Geef duidelijke instructies in twee of drie punten.
 • Doe het spel of de activiteit eerst voor.

Bijbelverzen

Als je Bijbelverzen wilt citeren, gebruik dan een eenvoudige vertaling, jongeren- of kinderbijbel.
Pas op voor kinderachtigheid. Belangrijke woorden zet je om in beeld.
Afhankelijk van de groepsbehoefte gebruik je niet meer dan twee Bijbelverzen en neem je de tijd om ze samen te lezen en te begrijpen. Gebruik tekstballonnen om aan te geven wie wat zei.

Gebruik alle zintuigen

Tijdens aanbidding of gebed kun je alle zintuigen gebruiken: ruiken, voelen, proeven, horen en zien.

Maak een chill-out plek

Een chill-out plek biedt ruimte voor een 'time out', ondertussen blijft de deelnemer toch dichtbij de groep. Jongeren met autisme bijvoorbeeld hebben een korte spanningsboog en willen wellicht wat bewegen. Een chill-out plek is gewoon een plekje in de ruimte waar je het comfortabel maakt. Leg er wat papier, stiften en andere materialen neer en laat ze even hun gang gaan.

Standaardopbouw

Iedere les biedt dezelfde opbouw of structuur. Dat geeft  herkenning bij de deelnemers. Zorg voor een goede plek voor het leergedeelte en een aparte plek voor het aanbiddingsdeel. Gebruik zonodig afbeeldingen of een eenvoudig overzicht bij ieder onderdeel en laat zien waar je heen gaat.