Dagactiviteitengroep Buitenhaeghe

De Dagactiviteitengroep biedt zinvolle en prettige dagbesteding in een vertrouwde en veilige omgeving. De Dagactiviteitengroep is bedoeld voor zelfstandig wonende senioren met (beginnende) psychogeriatrische, psychosociale, somatische aandoeningen en/of psychiatrische problemen.

De deelnemers komen in ontspannen sfeer in contact met leeftijdgenoten. Doordat zij één of meerdere dagdelen per week de Dagactiviteitengroep bezoeken, wordt de draaglast voor eventuele mantelzorgers verkleind.

Activiteiten

De Dagactiviteitengroep biedt een scala aan mogelijkheden voor activiteiten. Hierdoor kan een deelnemer zijn eigen programma maken. De activiteiten die gestimuleerd worden zijn onder meer gericht op:

  • Geheugen- en oriëntatieondersteuning
  • Behouden van vaardigheden in het dagelijkse leven
  • Zelfredzaamheid
  • Sociale contacten
  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Beweging en spel
  • Muziek
  • Ontspanning
  • Hobby’s en handvaardigheid

Ook is er aandacht voor groepsdynamica en groepsprocessen.  

Deelnemen

Deelnemen aan de Dagactiviteitengroep kan per dagdeel. Een dagdeel duurt van 8.30-12.30 uur of van 12.30-16.30 uur. Dit is inclusief de reistijd. Momenteel draait de groep 5 dagen per week, van maandag tot en met vrijdag. Is een deelnemer de hele dag aanwezig, dan is een (warme) maaltijd inbegrepen.  

Begeleiding

Bij de dagactiviteitengroep werkt een vast team van professionele medewerkers. Elke deelnemer en zijn/haar mantelzorger(s) krijgen een vast contactpersoon en begeleider. Met elkaar wordt een begeleidingsplan opgesteld. Dit is op basis van de beschikking. In vervolggesprekken wordt het verloop doorgesproken en geëvalueerd. Naast de vaste medewerkers zijn er vrijwilligers en stagiaires actief. Zij zijn een onmisbare en waardevolle aanvulling op het team.

Indicatie

Om deel te kunnen nemen aan de Dagactiviteitengroep is een WMO beschikking van de gemeente nodig. Voor dagactiviteiten betaald u een eigen bijdrage. Deze wordt geïnd door het CAK en is landelijk vastgesteld op €17,50 per 4 weken. U krijgt hierover vanzelf een brief van het CAK.
  
De dagactiviteitengroep is ook voor mensen die op de wachtlijst staan voor een appartement in Buitenhaeghe. Zo kunnen zij alvast wennen aan Buitenhaeghe, waardoor de overstap minder groot is. In dit geval heeft de deelnemer een WLZ indicatie. Ook bij deze indicatie is er sprake van een eigen bijdrage via het CAK.  

Informatie

Voor meer informatie over de dagactiviteitengroep kunt u contact met ons opnemen via 036-5496800 of flevoland.dagactiviteitengroep@legerdesheils.nl.