Visie

Custom Made is de landelijke dansgroep van het Leger des Heils. Ondanks dat willen wij een laagdrempelige en benaderbare groep zijn. Dat betekent dat wij open staan voor andere kerken, mensen of organisaties.
image

Wij zijn een dansgroep. Wij kunnen mensen door onze dans performen en entertainen, maar wij willen meer bereiken dan dat. De missie van de Leger des Heils is:

"Saving Souls - Growing Saints - Serving Suffering Humanity"

Daar willen wij als Custom Made gehoor aan geven. Wij dansen met een missie! Naast optreden in korpsen en tijdens evenementen, willen wij mensen helpen. Niet alleen de mensen die meedraaien in de maatschappij, maar ook de mensen daarbuiten. Dat mensen kunnen ervaren hoe het is om te dansen. En als mensen daarvoor openstaan, de aanwezigheid van God via dans ervaren.

Met onze dans willen wij een verhaal vertellen. Een verhaal dat aansluit bij de actualiteit, een levensvraag waar wij mee worstelen of levensvragen die mensen kunnen hebben. Maar ook getuigen wij door onze dans. We getuigen van Gods liefde, voor ons en voor jou. Wij laten zien dat God door elke manier dan ook aanwezig kan zijn in jou leven. Dus ook door dans!