Cursusinhoud

D!EN bestaat uit zestien lessen en is opgesplitst in vier verschillende delen:

Deel 1: Uitnodiging

 • Les 1: Introductie
 • Les 2: Het Leger des Heils

Deel 2: Inspiratie

 • Les 3: De Bijbel
 • Les 4: Het wezen van God
 • Les 5: De zondeval
 • Les 6: De redding
 • Les 7: Nieuw leven
 • Les 8: De toekomst

Deel 3: Instructie

 • Les 9: Heiliging
 • Les 10: Discipelschap
 • Les 11: Aanbidding
 • Les 12: Missie
 • Les 13: Sociale actie

Deel 4: Inzegening

 • Les 14: 'Ik verklaar'
 • Les 15: Afronding
 • Les 16: Inzegening | Ceremonie