Brochure en lesmateriaal

Helpt het Leger des Heils ook kinderen? Hoe is het Leger des Heils ontstaan? Hoe helpt het Leger des Heils daklozen? Wat doet het Leger des Heils met de opgehaalde kleding? Deze vragen worden regelmatig door kinderen gesteld. Bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt.

Het Leger des Heils heeft speciaal voor kinderen uit de bovenbouw een brochure gemaakt met de titel “Wij geloven dat iedereen erbij hoort!”.  In deze brochure wordt over het werk van het Leger des Heils in Nederland en daarbuiten verteld. Kinderen kunnen deze brochure zelf bij het Leger des Heils bestellen viainfo@legerdesheils.nl. Je kunt hem ook of hier beneden downloaden. Er is ook een knipvel met de plaatjes uit de brochure die je kunt gebruiken voor je werkstuk of spreekbeurt.

Kinderbrochure en lesbrief voor leerkrachten en jeugdwerkers

De kinderbrochure is op scholen goed te gebruiken als lesmateriaal. Denk hierbij aan de lessen maatschappijleer, wereldoriëntatie of geestelijke stroming. Leerkrachten kunnen met de kinderen praten over het Leger des Heils als bijzondere organisatie, maar ook over maatschappelijke problemen.

Voor jeugdwerkers, jeugdhulpverleners en leerkrachten van de basisscholen is ter ondersteuning een lesbrief geschreven. In de lesbrief staan een aantal suggesties waarmee op een creatieve manier aandacht aan het Leger des Heils gegeven kan worden.

De kinderbrochure en de lesbrief zijn aan te vragen via info@legerdesheils.nl of hier te downloaden. Verder is er een knipvel met de plaatjes uit de brochure.

Downloads

Scholenbrochure 1 Scholenbrochure 2 Knipvel Lesbrief