Bezoekwerk

Sommige mensen kunnen niet zelf naar het korps komen. Ze zijn te ziek, oud en vaak ook eenzaam. Daarom bezoeken we deze mensen.
image

We komen gewoon om even gezellig te praten en, als dat nodig is, kunnen we helpen met hand- en spandiensten, vervoer naar bijvoorbeeld de dokter of het ziekenhuis en helpen met invullen van formulieren.