In het buitengebied van Ede, pal aan de bosrand, torent 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont vanaf een heuvel boven de omgeving uit. De vogels bezingen ongestoord het rustige landelijke leven en als vanzelf laat je je nog verse herinneringen aan het jachtige leven van alledag varen. Zelfs voor het bedrijfsleven dat naar inspirerende locaties zoekt is dit een nog grotendeels onontgonnen plek. Best opmerkelijk, als je bedenkt dat de geschiedenis van dit driesterren-superior-hotel teruggaat tot de jaren dertig van de vorige eeuw. “We hebben in het verleden nooit zo aan de weg getimmerd,” verklaart manager Alex van Zoeren, waarmee hij doelt op de profilering richting de zakelijke markt. “Dat hangt nauw samen met onze geschiedenis. Belmont behoort tot de eigendommen van het Leger des Heils en ontstond ooit als terrein voor eigen scouting, met de organisatie van jeugd- en sportkampen. In 1996 werden het huidige hotel en congrescentrum gebouwd. Sinds die tijd vervullen deze ook een externe functie en zijn ze dus publiekelijk toegankelijk, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de zakelijke markt pas de laatste jaren het speerpunt vormt. Tegenwoordig kan de zakelijke markt hier goed terecht voor vergaderingen en congressen. Daarnaast fungeert de accommodatie als de thuisbasis voor onze organisatie, die hier in-company-trainingen organiseert voor de 6000 betaalde employees.”  

Geen hopeloze gevallen

Op internet vind je een veelheid aan diepgravende informatie over het Leger des Heils, in Nederland één van de grootste organisaties op het gebied van welzijn en gezondheidszorg. Om snel en direct een goed beeld van deze stichting te schetsen, beschrijft Van Zoeren in eenvoudige en heldere taal wat zij behelst. “Je mag onze organisatie zien als een helper voor mensen die geen helper hebben. Dit onder het motto ‘samenleven doe je dus niet alleen.’ We gaan een stap verder waar andere instanties ophouden en kennen geen hopeloze gevallen. Voor iedereen met een hulpbehoefte springen we in de bres, ongeacht achtergrond, geloof etcetera. Het Leger des Heils staat bekend om een christelijke identiteit, met de bijbehorende normen en waarden als fundament, maar het overschaduwt niet de wijze waarop we mensen ondersteunen. We helpen in alle richtingen, via thuiszorg, verpleeghuizen, hospices voor volwassenen en kinderen, jeugdzorg, reclassering, verslavingszorg, dak- en thuislozenopvang, huizen voor jonge tienermoeders etcetera.” Zoals waarschijnlijk bekend maakt het Leger des Heils deel uit van The Salvation Army Church Foundation, een internationale organisatie die in 1865 in Engeland werd opgericht. Twaalf jaar daarna startte de Nederlandse tak.

Belmont_04

Gevoel van eigenwaarde

Terug naar 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont in Ede, dat zonder winstoogmerk draait. “Onze gasten maken het mogelijk dat hier jaarlijks ruim honderd mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in hun eigen tempo en met intensieve persoonlijke begeleiding re-integreren. Deze medewerkers komen uit onze zorginstellingen en opvanghuizen, maar ook via gemeenten, waarmee we goed samenwerken. In alle gevallen zijn deze mensen door een diep dal gegaan en hebben ze zware persoonlijke omstandigheden achter de rug, vanuit situaties als verslaving, bijstand, schuldhulpverlening, een ernstige burnout of iets anders. Het behoeft geen betoog dat gemeenten hen graag zo snel mogelijk weer aan het werk zien gaan en daar ligt ook één van onze belangrijkste prioriteiten, binnen Belmont. Trouwens, de meeste re-integranten willen zelf ook niets liever dan weer actief meedraaien in de maatschappij. Het helpt hen om hun gevoel van eigenwaarde terug te vinden, het besef dat ze er echt toe doen. De sleutel is deze mensen verantwoordelijkheden geven en ze uiteraard goed begeleiden.”  

Klaarstomen voor arbeidsmarkt

De hotelmanager legt uit hoe een en ander in de praktijk functioneert. “De re-integranten gaan, gekoppeld aan een collega en zoals gezegd onder begeleiding, aan de slag binnen één van onze disciplines: housekeeping, de keuken, de front- en backoffice, de bediening, het buitenterrein en de technische dienst. Ze verrichten gewone taken, in een normale werksetting. Daarmee leren ze een vak, maar ze (her)ontwikkelen vooral ook discipline, structuur en sociale vaardigheden, zowel richting collega’s als richting onze gasten. Die elementen achten we minstens zo belangrijk, want later pakken ze wellicht toch hun oude of een ander vak weer op. Daar ligt precies ons doel: ze klaarstomen voor de arbeidsmarkt, met behulp van een persoonlijke re-integratiecoach, die samen met iemand bekijkt wanneer hij of zij daar rijp voor is. Zo helpen we mensen stapsgewijs in een nieuwe baan, met maximaal zes maanden begeleiding. Het resulteert in een duurzame uitstroom, waarbij mensen echt de weg omhoog weer vinden. Vaak zitten ze erg in hun eigen wereld wanneer ze hier binnenkomen en zien we ze in de maanden die volgen helemaal opbloeien.”

Social return on investment

“Kijk,” zegt Van Zoeren, “we beschikken in Belmont over twaalf volledig geoutilleerde vergaderzalen met alle moderne multimediavoorzieningen, een congresruimte met plaats voor maximaal 320 personen, vijftig hotelkamers, iCabins als individuele werkplekken, een restaurant-brasserie en uitstekende cateringvoorzieningen voor een diner, lunch, ontbijt, hapjes tussendoor en arrangementen. Ons echte onderscheidend vermogen ligt echter op maatschappelijk vlak. Wanneer je hier als bedrijf een ruimte huurt voor een meeting, help je rechtstreeks om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten re-integreren. Het past perfect binnen het fenomeen social return on investment, dus iets teruggeven aan de wereld, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame inzet van mensen. Aangezien wij zonder winstoogmerk draaien, hangt daar zeker geen hoger kostenplaatje aan en kom je ook nog eens op een locatie terecht die erg goed scoort in de beoordelingen op internet. Bij Booking.com zitten we al jaren op minimaal een 8,6 en vaak horen we van onze gasten terug dat ze de gastvrijheid en klantvriendelijkheid hoog waarderen.”

Belmont_07

Duurzaamheid

Naast de wijze waarop het mensen inzet en een toekomstperspectief biedt, houdt 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont zich ook op andere vlakken bezig met duurzaamheid. “Binnen onze afdeling Food and Beverage hebben we het afgelopen jaar verschillende veranderingen doorgevoerd. We serveren eerlijke koffie en thee van Peeze, biologische sappen en werken met regionale producten. Vitaliteit vormt echt een thema, zeker omdat we hier ook vakantiegroepen van het Leger des Heils ontvangen voor mensen met een smalle beurs. Dan praten we over vrouwen, senioren, gezinnen, jeugd en tieners die zichzelf dat financieel normaliter niet kunnen permitteren. Ook aan hen willen we laten zien dat eten en drinken gezond én lekker kan zijn. Daarbij past ons non-alcoholbeleid, dat voortvloeit uit het feit dat we deel uitmaken van het Leger des Heils. Iedereen gaat hier verfrist weer vandaan.”

Buitengebied

Naast de inwendige faciliteiten biedt 50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont volop recreatieve mogelijkheden in het buitengebied. “Het terrein loopt direct over in de bossen, dus er valt genoeg te verzinnen voor bedrijven die aan teambuilding willen doen. Ze mogen dat zelf bedenken en regisseren, maar op verzoek kunnen wij daarvoor ook een partner inschakelen, gespecialiseerd in energieke outdooractiviteiten. Qua sport en spel faciliteren we hier zelf midgetgolf, streetsoccer oftewel straatvoetbal, basketbal, volleybal en uiteraard biedt de omgeving alle gelegenheid om te wandelen en fietsen. Scholengemeenschappen huren nog wel eens ons tentenkamp af. De gasten kunnen dus volop gebruik maken van deze voorzieningen. Daarnaast nodigen wij ondernemers die graag iets voor het Leger des Heils of Belmont willen betekenen van harte uit om eens te komen praten. Samen bereik je immers meer. Het helpt ons, liever gezegd onze doelgroep echter al heel erg vooruit als bedrijven hier een ruimte boeken voor een meeting of congres. Dat sluit aan bij de aanduiding 50|50 in de naam van ons hotel, die betekent: een deel doen wij, een deel doet de samenleving.” http://www.5050-belmont.nl

fotografie: Aart van der Haagen

Belmont_01