Hij zag er voor de voorbijgangers schrikaanjagend uit. Al heeft hij tot nu toe nooit iemand kwaad gedaan, hij dreigt wel. En het zou kunnen gebeuren. De buurt ervaarde wel overlast. De politie had hem regelmatig meegenomen naar het bureau. En hem ook weer moeten laten gaan. Een permanente oplossing is er nog steeds niet.


Wat is er met Kasper en anderen aan de hand. Een mens met verward gedrag? Zeker, maar wat is daar de achtergrond van? Als je die kent is er misschien ook wat aan te doen. Als Leger des Heils komen we op straat veel van deze mensen tegen. Zij zijn wanhopig, hebben niets meer te verliezen, willen geen contact, niet met de politie, niet met een hulpverlener, niet met een dokter. Toch kan het nuttig zijn als nagegaan wordt wat er aan de hand is. Desnoods ook als Kasper dat niet wil. De Observatiemaatregel maakt dat mogelijk. Als er een psychiatrische stoornis is, dan kan de behandeling meteen beginnen. Als alle bestaansvoorwaarden ontbreken om volwaardig mee te kunnen doen, zoals een veilige woonplek, dagelijks goed te eten en mensen op wie Kasper kan rekenen, dan kan dat geregeld gaan worden. Vaak is het een combinatie van problemen: psychiatrie, verslaving, beperkte verstandelijke vermogens isolement en geen veilige plek.

Soms is het nodig dat mensen, die dreigen ten onder te gaan even stil te zetten. Het is misschien toch het beste wat hen kan overkomen. Het kan een nieuwe start betekenen.