Permanente winteropvang voor daklozen in de Lozerhof

Vanaf 4 november

Nieuws 05 november 2021

Vanaf 4 november tot en met 31 maart 2022 kunnen 160 Haagse daklozen dag en nacht verblijven in de Lozerhof (Randveen 64, Den Haag).

Gemeente Den Haag heeft het Leger des Heils gevraagd om de zorg en begeleiding voor deze mensen op zich te nemen. En dat doen wij met liefde en deskundigheid voor de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij.

Een groot team van bevlogen medewerkers van het Leger des Heils zet zich dag en nacht in tijdens de permanente winteropvang. Zij willen de tijdelijke bewoners van de Lozerhof een warme en stabiele plek bieden en ze begeleiden. Samen met de bewoners willen zij werken aan het herstel van het ‘gewone’ leven. En juist omdat de mensen nu 24/7 in de opvang verblijven, heeft het team de kans om ze goed te leren kennen en in gesprek te gaan.
Samen werken aan toekomstperspectief en aan een dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils wil voor iedereen een eigen plek!

In 2020 verzorgde het Leger des Heils, namens gemeente Den Haag, de coronaopvang in de Lozerhof. Een van de daklozen vertelde toen: “Op straat is het iedere dag overleven, ik heb zoveel stress dat mijn haar ervan uitvalt. Ik probeer voor zover het lukt in het park achter het station en in parkeergarages te slapen. Je hebt op straat geen toilet, geen douche, helemaal niets. Soms geven mensen mij wat geld of eten, maar vaak heb ik zo'n honger dat ik weggegooide etensresten eet."

Het Leger des Heils biedt dit jaar ook dagbesteding in de Lozerhof. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met  onder meer 50|50 Workcenter. Een zinvolle invulling geven aan de dag en het opdoen van ervaringen dragen ook bij aan het vergroten van het toekomstperspectief.

Hoe geweldig zou het zijn, als we tijdens de permanente winteropvang veel mensen mogen begeleiden naar een menswaardiger bestaan. Wij gaan ervoor omdat we doen wat we geloven!

We zoeken nog collega’s voor de winteropvang! Interesse? Klik hier.