Kinderen worden erop uitgestuurd om het inkomen van de familie op peil te houden. Een target van 1000 euro per dag is geen uitzondering. En hoe je er als kind aankomt doet er niet toe. Bedelen levert minder op dan in de drukke winkelcentra uit stelen gaan. Of in de tram of een volle bus. School moet wachten, net als de sportclub of als je wat ouder bent een baantje voor zakgeld. Hoeveel zijn het er? We horen van grote aantallen kinderen die zo worden uitgebuit. Tot wel duizend. Het zijn er volgens onze eigen cijfers in elk geval honderden.

“Samenwerken aan perspectief” heet de methodiek die kleine succesjes dichterbij brengt met erg veel geduld, doorzettingsvermogen, onvermoeibaar winnen van vertrouwen, daarbij je gezonde verstand en enig wantrouwen niet uit het oog verliezend. Zo’n honderd professionals van het Leger des Heils houden zich met de kinderen en de gezinnen bezig. Teveel oplettendheid, druk die als net te groot wordt gevoeld kan de kinderen aan het zicht onttrekken. Soms treffen we hen dan weer elders in het land, soms ook in het buitenland. En vice versa. Recepten voor snelle oplossingen zijn er niet.

De overheid, politie en justitie en de jeugdbescherming sloegen de handen ineen. Er is geëxperimenteerd in proeftuinen, het begrip sluitende aanpak werd gelukkig vervangen door perspectief en er zijn daadwerkelijk kinderen uit handen gehouden of gehaald van de internationale mensenhandel. De uitbuiting kon worden gestopt. Geen zeer overtuigende resultaten, geen uiteindelijke oplossing van de problemen, geen waterdichte informatievoorziening. Wel geredde kinderen, die we bij hun naam kennen en die nu veilig opgroeien in een goed getraind pleeggezin. Vaders die een vak leerden en nu een gewoon inkomen hebben en voor hun gezin zorgen. 

De experimenten zijn voorbij, de kennis moet beschikbaar gaan komen van het hele land. Daar zit een risico. Afscheid van specifieke doelgroepen verwatert de kennis en ervaring die nodig zijn voor het ingewikkelde en hardnekkige probleem van de kinderuitbuiting.

De unieke samenwerking van de afgelopen jaren heeft gewerkt, niet voor de grote verhalen en successtories. We mogen de kinderen niet aan hun lot overlaten. We geven niet op en blijven schouder aan schouder tegen deze misstand strijden.