Kerstcollecte IOS

Kerstcollecte 2021

Migranten in Chili

Internationale ontwikkelingssamenwerking

Chili is één van de meest welvarende landen van Zuid-Amerika. Het is politiek stabiel en er is weinig corruptie. Dit betekent ook dat het een populair land is voor vluchtelingen en migranten. En dat vormt een grote uitdaging.

Veel van deze migranten kunnen geen fatsoenlijke woonplek of baan krijgen. Ze werken vaak zwart en wonen op straat, in tenten of opeengepakt in gehuurde kamers. Een grote groep migranten is illegaal in Chili, wat het krijgen van medische zorg erg ingewikkeld maakt. Dit maakt hen, helemaal in deze tijd, enorm kwetsbaar. Dan is er nog de groep vluchtelingen en migranten uit niet Spaanssprekende landen, zoals Haïti. Zij krijgen in toenemende mate te maken met discriminatie.

Gelukkig is het Leger des Heils ook hier lokaal aanwezig. Een lokaal project heeft als doel om in totaal 6.000 migranten te voorzien van voedsel- en hygiëne-pakketten. Daarnaast worden er twee ‘Migrant Care Centra’ opgezet. Hier worden migranten begeleid bij het registreren voor gezondheidszorg en uitkeringen. Maar ze krijgen ook Spaanse les en les over de Chileense cultuur, om zo te helpen bij de integratie. Op die manier probeert het Leger des Heils zowel op de korte- als op de lange termijn iets te doen aan dit probleem.

Kerstcollecte Chili migranten

Helpt u mee?

Samen helpen we de migranten in Chili aan een betere toekomst. Voor 10 euro geeft u een gezin van vijf een voedselpakket, voor 20 euro een hygiëne-pakket (incl. tandenborstel, tandpasta, zeep, mondmaskers en luiers).

Maak uw gift over op

NL27 RABO 0119 6839 89 onder vermelding van Kerstcollecte 2021, of scan de onderstaande QR-code

Hartelijk dank voor uw steun