IOS Hart en Hand Ghana

Hart & Hand 2022

In actie voor Ghana

Nieuws 29 november 2021

Na negen maanden gesloten te zijn door Corona, mochten de scholen in Ghana in februari 2021 eindelijk weer open. Maar wel onder strenge voorwaarden. Zo moeten de scholen onder andere de mogelijkheid bieden om handen te kunnen wassen en zorgen dat er schone sanitaire voorzieningen, zoals onder andere toiletten, beschikbaar zijn. Hier in Nederland misschien vanzelfsprekend. Maar in Ghana ligt dat toch anders.

De huidige situatie op de scholen in Ghana is ronduit slecht te noemen. Landelijk heeft slechts 20% een wateropslag en toegang tot sanitair. Ziekten als Cholera en Diarree eisen daardoor nog steeds levens. Vaak moet er geïmproviseerd worden om je handen te kunnen wassen of naar het toilet te gaan. Aan de nieuwe hygiënevoorschriften kan in veel scholen nu niet worden voldaan. In de ruim 200 scholen van het Leger des Heils is de situatie het helaas niet anders

Leger des Heils Hart & Hand Ghana
WC oude situatie

Water, sanitatie & hygiëne (WASH)

Daarom heeft het Leger des Heils het zogenoemde WASH-programma in het leven geroepen. Dit programma heeft in 2022 als doel om de toegang tot water Hart & Hand 2022
en sanitaire voorzieningen van 26 eigen scholen te verbeteren. Daarnaast wordt er voorlichting over hygiëne gegeven. Ouders worden daarbij actief betrokken. Want ook bij de gezinnen thuis is goede hygiëne niet vanzelfsprekend. Zij kunnen vervolgens de kennis delen met mensen in hun omgeving. Op deze manier hopen we de Leger des Heils scholen tot rolmodel te maken.In 2019 zijn gelukkig al 20 scholen voorzien van waterpompen en sanitaire gebouwen. Maar er zijn nog veel scholen te gaan. Het WASH-programma is erg belangrijk, want naast het risico op water-gerelateerde ziekten ligt er nog een gevaar op de loer. Voor jonge meisjes is het van belang om tijdens hun maandelijkse periode zichzelf te kunnen verschonen. Als ze hier niet de voorzieningen voor krijgen, bestaat het grote risico dat ze een week per maand thuisblijven. Hierdoor raken ze achter en verlaten ze uiteindelijk de school zonder diploma. En geen opleiding betekent in Ghana vaak simpelweg geen toekomst. Deze jonge meisjes zijn de moeders van de toekomst. Door hen te helpen, helpen we ook de komende generaties.
Leger des Heils Hart & Hand Ghana

Hulp

Laten we samen de kinderen en tieners van Ghana helpen. Voor € 5,- kan een school vijf liter zeep kopen. En € 30,- betekent voor een school een wasbak. Een compleet toiletgebouw kost zo’n € 20.000,-. Het zou geweldig zijn om samen een aantal toiletgebouwen bij elkaar te sparen. Maar ook uw gebed en meeleven zijn onmisbaar.

Het Leger des Heils is in 2022 100 jaar actief in Ghana. Inmiddels telt het land zo’n 21.200 heilssoldaten. Broeders en zusters die zich inzetten voor de missie van het Leger des Heils. Ondanks hun lastige situatie leven ze dicht bij God. We voelen ons dan ook nauw verbonden.Maak uw gift over op NL27 RABO 0119 6839 89 onder vermelding van Hart & Hand 2022
Meer informatie: ios@legerdesheils.nl