Voorkomen herhaalde dakloosheid

Leger des Heils
Nieuws 14 oktober 2021

Langlopend onderzoek in Utrecht laat zien dat hulpverleners, gemeenten en welzijnsorganisaties meer uitreikend hulp moeten bieden, in plaats van te wachten tot iemand een hulpvraag stelt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam waarvan Leger des Heils Midden-Nederland mede opdrachtgever is. Daarvoor worden bijna 70 ex-dakloze mensen vijf jaar lang gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat deze mensen om verschillende redenen vaak moeite hebben om een hulpvraag te stellen.

Het Leger des Heils, de gemeente Utrecht, Lister, Kwintes, Buurtteams Sociaal en De Tussenvoorziening voeren samen in Utrecht het tienpuntenplan Voorkom Herhaalde Dakloosheid uit en zijn opdrachtgever van het onderzoek. Dit jaar lag de focus in de rapportage op financiën, participatie in de wijk en terugkeer uit detentie.

Actieve inzet op financiën, meedoen en soepele terugkeer uit detentie

Driekwart van de respondenten uit het onderzoek krijgt twee jaar na de eerste meting nog ondersteuning op financiën. Voor velen van hen is de complexiteit van regelingen te groot om zelf (digitaal) hun weg te kunnen vinden. Een groot deel van hen heeft angst om weer schulden op te bouwen. Meer dan de helft wil hier daarom voorlopig nog hulp bij.

Betrekkelijk weinig deelnemers uit het onderzoek doen actief mee in de wijk, bijvoorbeeld via buurthuizen. Door (zelf)stigma is het goed landen in de wijk, je echt thuis voelen, niet altijd makkelijk voor deze doelgroep. Mensen die wel deelnemen waarderen het dat zij zelf ook iets te brengen hebben. Vaak is iemand dan actief uitgenodigd door een organisatie. Dat verlaagt de drempel om mee te doen in de wijk aanzienlijk.

Sommige deelnemers komen in aanraking met justitie. Het onderzoek laat zien hoe ontwrichtend een periode in de gevangenis kan zijn in een kwetsbare hulpstructuur. Onduidelijkheid over de exacte datum waarop mensen in detentie gaan en weer vrijkomen maakt het moeilijk voor hulpverleners om goede afspraken te maken. Ook in deze situatie vragen mensen niet snel zelf om ondersteuning. Daarom kan actief aangeboden hulp, bijvoorbeeld voor huurdoorbetaling, een belangrijk hulpmiddel zijn om herhaalde dakloosheid te voorkomen.

Van theorie naar praktijk

Het Leger des Heils, de gemeente Utrecht, Lister, Kwintes, Buurtteams Sociaal en De Tussenvoorziening organiseren samen met de UvA op 18 januari 2022 een werkcongres over het thema participatie in de wijk en het voorkomen van eenzaamheid. Opgeven kan via deze link. De factsheet en rapportage van het onderzoek vind je hier.

Daklozen hebben nu woonplek nodig!

Daklozen hebben nu woonplek nodig!

02 november 2021 •
Op de dag dat het CBS bekendmaakt dat er momenteel nog altijd 32.000 dak- en thuisloze mensen zijn in Nederland, voert het Leger des Heils actie voor deze...
Hoe lossen we het probleem van dakloosheid op?

Hoe lossen we het probleem van dakloosheid op?

In Nederland zijn ruim 32.000 mensen dakloos. Wat moet er gebeuren?