Biografie Amsterdam Staff Songsters

De Amsterdam Staff Songsters is het nationale koor van het Leger des Heils, samengesteld uit heilssoldaten uit heel Nederland. Eén keer per maand trekt het koor een weekend het land in om naast concerten en diensten ook optredens te verzorgen in tehuizen, opvangcentra, gevangenissen etc. Het repertoire is zeer afwisselend van moderne gospel tot klassieke koormuziek, maar met de altijd terugkerende boodschap dat God ieder mens liefheeft en dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven ontvangt!

Het koor heeft inmiddels een groot aantal cd’s opgenomen. Naast de reguliere optredens zijn de Amsterdam Staff Songsters ook regelmatig te zien en te beluisteren op de nationale televisie en radio. Niet alleen in programma’s als Nederland zingt, maar ook bij populaire tv-persoonlijkheden als Paul de Leeuw en evenementen als Kerstfeest op de Dam.Het koor gaat regelmatig op tournee. Zo zijn er tours naar Scandinavie, Duitsland, Engeland en Switzerland gedaan. En ook de USA, Canada en Australie zijn door het koor bezocht. In 2017 bezocht het koor Hongkong en Indonesië. De tournees maken deel uit van de missie van het koor: ‘het verspreiden van Gods Liefde voor deze wereld!’ De muzikale leiding van het koor is in handen van Roel van Kesteren die, naast dirigent van de Amsterdam Staff Songsters, als coördinator muziek verantwoordelijk is voor alle muzikale activiteiten van het Leger des Heils in Nederland.

Downloads

Foto Amsterdam Staff Songsters (rode tenue)

Foto Amsterdam Staff Songsters (zwarte tenue)

Foto Roel van Kesteren (dirigent)

Foto Caroline Roos (algemeen leider)

Logo Amsterdam Staff Songsters

Logo Amsterdam Staff Songsters (liggend)