Bezoek aan Groningen.

10-11-2018

Leger des Heils Onbekend

Bezoek aan Groningen. Nadere bijzonderheden volgen.