Bezoek aan Birmingham (UK)

03-06-2018

Leger des Heils Onbekend

Bezoek aan Birmingham (UK). Nadere bijzonderheden volgen.