Kapelmeester

Olaf Ritman

De Amsterdam Staff Band staat sinds 1 september 2009 onder leiding van kapelmeester Olaf Ritman. Olaf is een 4e-generatie heilssoldaat en kreeg zijn eerste muzikale vorming in het muziekkorps van Schiedam dat toen onder leiding van zijn vader stond. Op zijn 14e verhuisde het gezin Ritman naar Apeldoorn, waarna Olaf's 'carrière' in het Leger des Heils in een stroomversnelling kwam.

Olaf_Ritman_2017

Van 1995 tot 2003 is Olaf lid geweest van het Amsterdam Stafkoor, waarbij hij de laatste 3 jaar tevens assistent koorleider was. Naast zijn lidmaatschap van het Stafkoor is hij in 2000 lid geworden van het Stafmuziekkorps als Solo Cornetist. Bij het aantreden van Thijs Musch als kapelmeester werd Olaf aangesteld als onderkapelmeester.

Naast zijn activiteiten in beide stafgroepen is Olaf kapelmeester en pianist in korps Valleistreek en heeft hij in de periode 2003 t/m 2006 leiding mogen geven aan de Regionale Jeugd Brass Band Noord-Oost Nederland van het Leger des Heils. Ook is hij ieder jaar als instructeur verbonden aan de School of Performing Arts.

Naast zijn liefde voor dirigeren schrijft en arrangeert Olaf ook muziek. Een aantal van zijn composities is gepubliceerd door SP&S in London. Eén van zijn arrangementen die zowel binnen als buiten de kringen van het Leger des Heils zeer populair geworden is, is Darren Bartlett's zegenbede "The Lord is Gracious". Op zijn website is meer informatie te vinden over zijn muziekstukken. Ook is een groot aantal stukken gratis te downloaden.

In het dagelijks leven is Olaf IT Manager, getrouwd met Marleen en vader van Julian en Meike.