Historie

Samenvatting van de geschiedenis van de ASB

Op 8 mei 1887 vond in de Gerard Doustraat te Amsterdam de opening van het eerste Nederlandse korps (Moederkorps) plaats, waarbij luitenant Gerrit Govaars de samenzang begeleidde op zijn viool. De ontwikkelingen gingen heel snel en al spoedig werd uit de korpsen die in dat eerste jaar ontstonden een muziekkorps samengesteld, dat zich per stoomtrein of huifkar verplaatste, geen geld had en in kazernes en inrichtingen overnachtte. Men dacht en werkte verder in de richting van zo'n landelijk muziekkorps en als gevolg daarvan werd op de voorpagina van de Strijdkreet van zaterdag 29 januari 1910 de oproep geplaatst: “VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR EEN DADELIJK TE VORMEN STAFMUZIEKKORPS”.

Op 31 mei 1910 vond in het Moederkorps door commandant Ridsdel de installatie van dit uit 17 personen bestaande stafmuziekkorps plaats. De kapelmeester was ensign (een verouderde rang) J.P. Rawie. Het eerste korps buiten Amsterdam dat werd bezocht, was Enkhuizen. Na een jaar was het muziekkorps in 250 plaatsen geweest en hadden daar ongeveer 450 bijeenkomsten gehouden, naast de vele openluchtdiensten op markten, pleinen en in straten. Een zinsnede uit het programma luidde: 'Wij doen dit om mensen te trekken door de klanken van muziek en zang tot de nog heerlijker klank van het evangelie van Jezus Christus.'

Toch werd dit muziekkorps na 14 maanden opgeheven en de redenen liggen voor de hand: gebrek aan tijd en geld. De mannen van het muziekkorps waren in dienst van het Leger en moesten zelf voor de financiën zorgen. Overigens zijn vanuit die periode prachtige getuigenissen opgeschreven, zoals van een dame die aan kapelmeester Rawie schreef: 'Ter gelegenheid van het bezoek van uw muziekkorps heb ik mijn Heer en Heiland gevonden.'

Na de Tweede Wereldoorlog, toen het tijdens de oorlog verboden Leger des Heils weer op alle fronten aan zijn wederopbouw begon, werd er opnieuw gestart met de vorming van een Nationaal Muziekkorps. Op 22 april 1948 vond de installatie hiervan plaats door commandant Durman. Bernard Verkaaik werd kapelmeester, kapitein Theo Krommenhoek de onderkapelmeester.

Het muziekkorps bestond uit officieren en employés van het Nationaal Hoofdkwartier en enkele geselecteerde kapelmeesters en muzikanten vanuit het hele land. De repetities werden gehouden in het Hoofdkwartier aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Een niet meer gebruikte keuken onder het gebouw was de repetitieruimte. Het niveau werd behoorlijk opgevoerd en er kwamen uitnodigingen uit Engeland, Zweden, Amerika en Canada, terwijl er uiteraard eens per maand een weekend in een korps werd doorgebracht. In de Nederlandse pers trof men veel waarderende recensies aan, maar ook kritiek van musici die niet warm liepen voor brassband muziek en de Nederlandse vertolking daarvan verre van geslaagd vonden.

Amsterdam Staff Band

Op 7 december '59 werd dit Nationaal Muziekkorps ontbonden, maar in 1961 startte men met het Nationaal Hoofdkwartier Koperensemble o.l.v. kapitein Fokke Palstra en onderkapelmeester majoor Cor Nieuwland. In het jaar 1962 kreeg dit ensemble van het Internationaal Hoofdkwartier toestemming de naam “De Amsterdam Staff Band” te voeren.

In 1970 werd brigadier Cor Nieuwland aangesteld als kapelmeester. Hij zou, in twee periodes, tot 1986 kapelmeester blijven. Majoor Maurice Cooper heeft, als eerste buitenlandse kapelmeester, de Staff Band geleid van 1975 tot 1979. Luitenant Dick Krommenhoek werd in 1986 voor de eerste maal kapelmeester van de Stafband en hoofd van de afdeling Muziek. Hij werd in 1991 opgevolgd door kapitein Peter Ayling. In 1994 kreeg kapitein Ayling een nieuwe aanstelling in Engeland en kapitein Dick Krommenhoek werd opnieuw benoemd als kapelmeester van de Staff Band naast zijn taak als divisie-officier en later als hoofdredacteur. Deze tweede aanstelling zou duren tot 1997. Vanwege het aanvaarden van een aanstelling in Denemarken moest een opvolger voor Dick Krommenhoek gevonden worden. Deze werd pas definitief gevonden in 1998, toen Don Jenkins, de voormalig kapelmeester van de Bristol Easton Band een aanstelling als hoofd afdeling muziek en kapelmeester van de Stafband aanvaardde.

In de tussenliggende periode hebben kapelmeester Henk Dijkstra en Lt. Kol. Maurice Cooper ieder gedurende enige maanden het kapelmeesterschap van de Staff Band waargenomen. Don Jenkins is gedurende twee seizoenen de kapelmeester geweest; na zijn pensionering werd hij in 2000 opgevolgd door Howard J. Evans. Na een zeer succesvolle periode, die afgesloten werd met een tournee door Engeland en een concert in de Royal Albert Hall in Londen, werd hij in 2006 opgevolgd door oud ASB muzikant Thijs Musch. Thijs werd in 2009 opgevolgd door oud ASB muzikant en onderkapelmeester Olaf Ritman.

Toenemende groei

Het muzikale niveau van de Stafband is in de loop der jaren is toegenomen. De leden zijn stuk voor stuk bekwame muzikanten en een aantal heeft naast hun muzikantschap muziek gestudeerd of doen dit nog. Het voornaamste doel daarbij blijft om als waardig heilssoldaat 'het beste voor het hoogste te geven', op het gebied van de verkondiging van het evangelie en eerbetoon aan God. Het enthousiasme en de onderlinge betrokkenheid zijn groot. Dit komt onderandere tot uitdrukking in de stelling “Eens een ASB-er altijd een ASB-er”. De Staffband heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor andere muziekkorpsen in Nederland op het gebied van muzikaliteit en heilssoldatisme.

Activiteiten

Naast de wekelijkse repetitieavond brengt het muziekkorps eens per maand een weekend door in een korps, met een concert en/of deelname aan bijvoorbeeld interkerkelijke activiteiten. De ASB heeft regelmatig uitnodigingen ontvangen voor een tournee of deelname aan een specifieke Leger des Heils gebeurtenis, zoals het Bandmaster's Councils' Festival in the Royal Albert Hall te Londen (1988) of de opening van het Leger des Heils in Tsjechië (Praag 1991). Als bijzondere belevenis noemen de muzikanten graag de tournees naar Schotland, Engeland en Noord-Ierland (1993), waarbij ze een mars hielden door de binnenstad van Belfast onder begeleiding van gewapende militairen.

Ook bij landelijke evenementen zoals het Voorjaars Festival ontbreekt de Staff Band niet, terwijl er tevens vaak medewerking wordt verleend aan radio- en televisie-uitzendingen. Er zijn, naast een groot aantal Langspeelplaten meerdere cd's verschenen: Amsterdam Staff Band, Life Abundant, Joyfull, Crusaders, Marching through the years, Christmas for Brass, Aspects of life, Exultation, Rising of the Son, Premier Brass Live, In Primis, Premier Brass (2003, 2010, 2011, 2013, 2014), One Heavenly Concert (met de Canadian Staff Band), Rendez-Vous in Brass (met solisten van het Rotterdams Philharmonisch Orkest), Escape Velocity, Live from Canada, World Concerto (met RPhO bastrombonist Ben van Dijk), en de laatste nieuwe, Vain Resistance!

Algemeen Leiders

Naast de kapelmeesters zijn in de Staff Band algemeen leiders aangesteld die de verantwoordelijkheid voor de Staff Band meedragen. Zie hiernaast voor een overzicht.