Amsterdam Staff Band

De Amsterdam Staff Band (ASB) van het Leger des Heils in Nederland, werd in 1962 opgericht. De Band bestaat uit topmuzikanten vanuit het hele land, die allemaal actief zijn in een lokaal Leger des Heils korps (kerk). Alle leden geven vanuit hun persoonlijk geloof in God invulling aan hun muzikaliteit.

Het repertoire van de ASB bevat dan ook een boodschap die is gebaseerd op het Evangelie van Jezus Christus en Zijn liefde voor deze wereld. Iedere dinsdag wordt er gerepeteerd en wekelijks reist de ASB het land door om op verschillende locaties van het Leger des Heils concerten te geven en samenkomsten te begeleiden.

Ook maakt de Band geregeld tours naar het buitenland, waarbij landen als Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Engeland, Schotland, Ierland, Noord-Ierland, Tsjechië, België, Canada en de Verenigde Staten werden bezocht. De ASB staat op dit moment onder leiding van dirigent Olaf Ritman en werkt hard aan een zo hoog mogelijke standard in het communiceren van het Evangelie van Jezus Christus door middel van muziek.