De SocialRun

20-09-2019 , Militair Oefenterrein De Vlasakkers

Militair Oefenterrein De Vlasakkers Onbekend

De Socialrun is een non-stop estafetteloop van ruim 555 kilometer in 48 uur, met als doel bespreekbaarheid en begrip rondom psychische aandoeningen te bevorderen.

Het Leger des Heils doet mee met de Socialrun met een team dat is samengesteld uit drie werkeenheden: Overijssel, Amsterdam en Midden Nederland. Samen leggen zij tijdens dit weekend in drie subteams van 9 lopers de afstand af.

Hoe doen ze dat? Samen met een subteam van vier lopers, een chauffeur, een navigator/teamcaptain, een fysiotherapeut en twee fietsers leggen ze in estafette de route af. Elk subteam neemt een etappe van 42 kilometer voor z'n rekening, in estafette (dus om de beurt lopen). Elke loper rent 2 kilometer en wordt dan afgewisseld door een volgende loper. De lopers worden onderwijl begeleidt door twee fietsers. Eén voorop die de route bepaalt, één ernaast voor support en gezelschap. De chauffeur rijdt elke 2 kilomter vooruit met de overige drie lopers, naar de wisselplekken. Een sub-team is ongeveer 4,5 uur bezig met 50 km. We lopen dus minstens 10 km per uur!

Om de drie wissels is in de buurt een LdH locatie waar kan worden geslapen, gegeten, gedoucht en uitgerust.

Wat kun jij doen? Je kunt onze teams supporten door 

- te doneren
- foto's te maken van onze deelnemers langs de route
- helpen op de locaties waar ze slapen