Mannenconferentie

04-02-2017

Het Leger des Heils organiseert op 4 februari 2017 voor de vijfde keer de Mannenconferentie. Dit jaar is het thema: Gaan voor Go(u)d.

Voor wie?
Bij iedere editie is gebleken dat er een duidelijke behoefte bestaat aan deze conferentie. Niet alleen om als mannen met elkaar actuele ontwikkelingen te bespreken, maar ook om onze rol en positie als christen-mannen daarin met elkaar te delen. De deelnemers komen daarbij niet alleen uit de breedte van onze eigen organisatie maar ook van buitenaf.

De conferentie wordt ook dit jaar gehouden in 50|50 Hotel Belmont in Ede. Het wordt een inspirerende en uitdagende dag met muziek, lezingen en workshops. We hebben weer vier bezielende sprekers met een verschillende maatschappelijke achtergrond uitgenodigd.

We stellen hen alvast even aan je voor:

Erik Dannenberg
Adviseur voor zorginstanties, gemeenten en onderwijs(koepel)organisaties

Jacco Doornbos
Eigenaar van Eye2Eye Media (producent van Kerstfeest op de Dam en The Passion)

Pieter-Jaap Aalbersberg
Politiechef van de eenheid Amsterdam van de Nationale Politie in de rang van hoofdcommissaris

Elbert Dijkgraaf
Tweede Kamerlid voor de SGP

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden.