Zorgen over financiële middelen voor bestrijding ebola-uitbraak

23-03-2015

Update: 20 maart 2015

De ebola-uitbraak in West-Afrika heeft al meer dan tienduizend levens gekost en is daarmee de grootste in de geschiedenis. Dat maakte de Wereld Gezondheidsorganisatie, WHO, op 12 maart bekend. Hoewel de internationale gemeenschap er alles aan doet om het virus te bestrijden blijft het aantal besmettingen in Guinee en Sierra Leone stijgen. In Liberia daarentegen zijn er sinds 4 maart bijna geen besmettingen bijgekomen.

Het Leger des Heils is al, sinds kort na de uitbraak, volop actief in alle getroffen gebieden. Naast de distributie van grote hoeveelheden voedsel en hygiënische middelen (zoals beschermende kleding, handschoenen, en ontsmettingsmiddelen) geven medewerkers van het Leger ook voorlichting over hygiëne. Hiermee zijn in de afgelopen tijd al vele tienduizenden mensen bereikt.

In gebieden waar dit mogelijk is, helpt het Leger des Heils om het normale dagelijkse leven weer op te pakken. Hierbij worden ook veel scholen voorzien van onderwijsmiddelen en worden reparaties en onderhoud weer opgepakt. Ook het onderwijzend personeel wordt sinds deze maand weer ingezet en betaald nadat de scholen bijna driekwart jaar gesloten waren.

Teams van het Internationaal Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Londen bezoeken regelmatig de getroffen gebieden om behoeften te inventariseren en de hulpverlening, waar nodig, bij te stellen.

De economieën van Liberia, Guinee en Sierra Leone hebben grote klappen opgelopen door de ebola-uitbraak. Het Leger overlegt voortdurend met landelijke en plaatselijke overheden over nieuwe hulpprojecten om de economische situatie te stimuleren en te verbeteren. Hierbij gaat het Leger uit van de krachten die in de lokale gemeenschappen zelf aanwezig zijn en probeert deze te mobiliseren.

Zorgen zijn er over de financiële middelen om projecten op langere termijn te kunnen blijven opzetten en continueren. Ook de toelevering van voedsel en de broodnodige hygiënische middelen lopen hierdoor gevaar. Het herstel van de getroffen gebieden zal nog zeker enkele jaren in beslag nemen. Daarnaast zijn er zorgen over de trauma’s die veel mensen, en vooral kinderen, hebben opgelopen. De behandeling hiervan is duur. Ook zijn er veel gezinnen zonder ouders. De voeding en opvoeding van grote groepen kinderen rust in deze gezinnen op de schouders van de oudste kinderen die soms niet ouder zijn dan tien of twaalf jaar. Veel van deze kindgezinnen hebben geen inkomsten terwijl de prijzen van levensmiddelen, door de schaarste, blijven stijgen. Ook ondervoeding blijft een probleem. Veel mensen kunnen nog steeds niet rekenen op meer dan één maaltijd per dag.

Het Leger des Heils vraagt daarom om te blijven geven voor de bestrijding van de gevolgen van de ebola-uitbraak zodat het werk kan worden voortgezet.