Wij geloven in meer

22-03-2014

De gezamenlijke kerken in Nederland kwamen zondag 23 maart in een speciale dienst tegen racisme bijeen in de Kloosterkerk in Den Haag. Vertegenwoordigers vanuit de breedte van christelijk Nederland en vele genodigden waren in de dienst aanwezig zijn om gezamenlijk met deze viering te laten zien dat wij geloven in meer. Vanuit onze Christelijke identiteit geloven wij dat ieder mens er toe doet.

“We willen hiermee een weerwoord geven aan de haatzaaierij die rond de verkiezingen expliciet naar boven kwam. Liefde en verdraagzaamheid vormen de kern van de boodschap van het christelijk geloof. Juist in deze dagen willen we dat naar voren brengen, om onszelf en iedereen in de Nederlandse samenleving op te roepen om dat in praktijk te brengen.”, zegt Karin van den Broeke (PKN).

Namens het Leger des Heils, waren Commissioner Marja van Vliet en Envoy Frie Jansen bij deze viering aanwezig.

Meer informatie op de website van de EO.