Tuinderij Belmont doet mee aan CSI Bees

22-04-2014

Wij zijn als mensheid veel afhankelijker van bijen dan we ons realiseren. Honingbijen bestuiven een groot deel van de voedingsgewassen in de wereld. Van de 100 gewassen die 90 procent van alle voedsel in de wereld leveren, wordt 70 procent bestoven door bijen. Niet minder dan 4.000 in Europa verbouwde groenterassen bestaan puur bij de gratie van deze harde werkers. Zonder de bij zou de voedselvoorziening voor de mensheid direct in gevaar komen. Om onduidelijke redenen sterven de laatste jaren meer en meer bijenvolken. Een van de vermoedens is dat de diversiteit van het stuifmeel,  dat als belangrijke voedselbron fungeert, te eenzijdig is geworden.

Daarom doet Tuinderij Belmont van het Leger des Heils mee aan internationaal wetenschappelijk onderzoek. Dit Europese onderzoek heet CSI Bees. Dit onderzoek is opgezet in het kader van het tegengaan van verliezen aan honingbijvolken.

Ieder stuifmeel heeft zijn eigen kleur. Per volk kunnen verschillende bijen op verschillende bloemen vliegen. Veelsoortig stuifmeel  is de basis voor gezonde bijenvolken, maar dan moet het wel voorhanden zijn.  Door met 18 landen samen te werken komen we tot een eerste classificatie van stuifmeel op basis van ondermeer de kleuren van de stuifmeelklompjes. Hierdoor kunnen we straks een eerste uitspraak doen over de diversiteit van planten voor bijen in Nederland en heel Europa. Van april tot en met september nemen we monsters met behulp van een stuifmeelklompjesval en voeren de data in een  Europese database.

Bloeiende  planten en bomen zijn van levensbelang voor bijen. Daarom moeten we maatregelen nemen om nog intacte ecosystemen te beschermen maar ook nieuwe typen productiebedrijven te ontwerpen. Tuinderij Belmont is zo’n nieuw ontwikkelt productieconcept waar we het aantal planten- en bloemensoorten op en rond ons perceel zoveel mogelijk vergroten. Een tuinderij zonder bestrijdingsmiddelen en meer afwisseling en variatie in gewassen.