Toename aantal daklozen - 'Veel te weinig woningen beschikbaar'

23-08-2019

Het Leger des Heils is niet verrast door de nieuwe cijfers van het CBS die een toename van het aantal dak- en thuisloze mensen laat zien. Al langere tijd zien we dat steeds meer mensen een beroep doen op onze laagdrempelige dag- en nachtopvang. Bij onze dagopvang is er in anderhalf jaar tijd zelfs een toename van 8% te zien. Het gaat om mensen die te maken hebben met veel problemen tegelijkertijd. Ze hebben schulden, zijn verslaafd of hebben psychische problemen en kunnen niet langer terugvallen op een netwerk. En komen dan uiteindelijk op straat terecht. Ook zien we een toename van mensen bij onze soepbussen en veldwerkteams. We komen steeds meer mensen tegen op straat. 

Te weinig woningen
Volgens directeur Cornel Vader zijn er te weinig goedkope woningen beschikbaar. "Er is een enorme krapte op de woningmarkt, waar ook de kwetsbare mensen last van hebben. Er zijn veel te weinig woningen beschikbaar. Daardoor is er ook geen doorstroom in de maatschappelijke en kortdurende opvang. Mensen blijven ‘vast zitten in de opvang’. De gemiddelde wachttijd in de kortdurende opvang is de laatste jaren alleen maar gestegen. Op dit moment moeten mensen gemiddeld 13 maanden wachten totdat er een woning beschikbaar is. Daarnaast zien we dat de ambulante hulp bij (kwetsbare) mensen te snel wordt afgebouwd. Mensen moeten te snel weer zelfredzaam zijn. Maar voor sommige mensen is volledige zelfredzaamheid te hoog gegrepen en zal er altijd een vorm van begeleiding nodig zijn. 

Oplossingen
Op korte termijn moeten er veel meer woningen beschikbaar komen. Ook voor kwetsbare groepen. En er moeten mogelijkheden komen om een woning te delen zonder dat meteen de kostdelersnorm dreigt. Nu gaan jongeren noodgedwongen de straat op, omdat het financieel niet meer mogelijk is om thuis te blijven wonen; met alle gevolgen van dien. Het Leger des Heils pleit voor intensieve ambulante begeleiding. Nu wordt de ambulante hulp in sommige gevallen te snel afgebouwd, waardoor mensen terugvallen en het risico groot is dat ze weer op straat terecht komen. Daarnaast is het van belang dat beschermde woonvormen behouden blijven. Er zal altijd een groep mensen zijn die het zelfstandig niet redt. Zij verdienen ook een plek om te wonen en te leven.