Subsidie voor slachtoffers mensenhandel

23-12-2016

Het Leger des Heils heeft een tweejarig subsidiecontract ondertekend met de Europese Unie voor de uitvoering van het Project Safe Havens. Doel hiervan is de (re)integratie van niet-Europese slachtoffers van mensenhandel.

Deelprojecten zijn onder meer:
- het ontwikkelen van programma's voor duurzame integratie- of veilige terugkeer voor slachtoffers, waarbij extra aandacht is voor (ongedocumenteerde) minderjarige Roma kinderen;
- de versterking van samenwerking met niet-Europese landen in het Europese Anti Human Trafficking netwerk (met name Roemenië, Moldavië en Oekraïne)
- de ontwikkeling van een trainingsprogramma voor sleutelfunctionarissen van Europese Anti Human Trafficking Network van het Leger des Heils.

Gezien de nauwe betrokkenheid van het Leger des Heils in de vluchtelingencrisis, zal binnen het project een training gericht op vroegtijdige identificatie van slachtoffers van mensenhandel worden ontwikkeld. Ook wordt informatiemateriaal ontwikkeld voor en verspreid onder vluchtelingen over de risico’s die zij lopen met betrekking tot mensenhandel.

Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Leger des Heils in Zweden en Oost-Europa en Stichting Defence For Children International Nederland.
This project is co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund by the European Union.