Steeds meer verwarde mensen op straat

08-02-2015

Opvangorganisaties zoals het Leger des Heils trekken aan de bel over het toenemend aantal verwarde, soms zeer agressieve mensen die op straat terechtkomen. Volgens Cornel Vader, directeur Welzijns- en Gezondheidszorg van het Leger, wordt het steeds onveiliger door het schrappen van cellen en van bedden in psychiatrische ziekenhuizen. Daar moet extra psychiatrische hulp aan huis tegenover staan, maar hier hebben gemeenten nog onvoldoende geld in gestoken. 

Vader ziet daardoor steeds meer ernstige incidenten ontstaan, zoals die met een man die twee weken geleden in Groningen mensen probeerde aan te vallen met een mes. Begin december werd een man doodgestoken in de daklozenopvang in Maastricht. “Je zag daar wanhoop aan alle kranten, heel verdrietig”, aldus de Leger des Heils-directeur." Dat kun je lezen op de website van de NOS. Envoy Cornel Vader werd op dit onderwerp bevraagd naar aanleiding van een blogpost die hij plaatste. Hieronder lees je de inhoud van deze blogpost. 

Tarik en de anderen. Minder gevangenen, meer verwarring op straat?

NPO1 zonder “Mol”. De publieke verontwaardiging over het verstoorde uitzien naar een spannende aflevering maakt snel plaats voor de spanning over die andere afloop. Een kordaat optreden van politiefunctionarissen. Veel verwarring en onzekerheid bij het NOS-personeel. Enkele dagen eerder in Groningen verliest een man het leven in de buurt van het Groningermuseum. Verward, dreigend en achtervolgd. Ene heer U. had behandeld moeten worden ver voordat hij als verdachte wordt aangemerkt voor de dood van ex-minister Borst. Sultan B. vertrekt uit de Maastrichtse volkswijk naar het Midden-Oosten en sleept in Bagdad veel mensen mee in zijn eigen ondergang. Enkele weken eerder vindt een bezoeker van de nachtopvangvoorziening de dood in een fataal treffen met een onbekende andere bezoeker. 

De jaarcijfers van het gevangeniswezen wijzen hoopvol op de daling van het aantal gedetineerden in ons land. De prestatie is stevig: geen 13500 zoals in 2009, maar 8.500 vorig jaar. Het aantal plaatsen in klinieken neemt af met liefst dertig procent. 

Het beleid is duidelijk: de oplossing voor afwijkend, overlastgevend en schadelijk gedrag ligt primair in de leefsituatie van de burger: thuis, in de straat, binnen de familie, op het werk. Meer, langer, vaker opsluiten helpt niet. De extra beschadiging die daarvan het gevolg is leidt niet tot minder maar eerder tot meer criminaliteit. Langdurige opname in een instelling om een stoornis te overwinnen is niet de weg. 

Het tegelijkertijd reduceren van cellen en bedden en verminderen van intensieve professionele bemoeienis juist daar waar de oplossing ligt (thuis, in de familie, op straat en op het werk) is bijna een recept voor toename van sterk verwarde, angstige en wanhopige en onvoorspelbare mensen op straat. In onze Leger des Heils database zijn enkele honderdduizenden namen van deelnemers aan onze programma’s van de afgelopen jaren opgenomen. En van mensen in de opvang. Of de vijf genoemde daar allemaal in voorkomen is niet nagezocht. De kans daarop is echter wel reëel.