Ruim 4.700 kinderen profiteren van werk Leger des Heils in Haïti

02-09-2015

Ruim vijf jaar geleden, op 12 januari 2010, werd Haïti getroffen door een allesverwoestende aardbeving. Nederland gaf gul voor de slachtoffers van deze ramp, via Giro555. Nu, vijf jaar na de ramp, hebben de hulporganisaties achter Giro555 al het geld besteed en de hulpverlening met Giro555-gelden afgesloten. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben een rapportage gepresenteerd dat inzicht geeft in de activiteiten, resultaten, financiën en geleerde lessen over de afgelopen vijf jaar.

In vijf jaar is veel bereikt. Zo hebben meer dan 8.000 gezinnen weer een dak boven hun hoofd en kregen ruim 250.000 mensen toegang tot schoon drinkwater. Ook zijn 55 scholen aardbevingsbestendig hersteld of herbouwd en daar heeft het Leger des Heils heeft zich in Haïti volledig op gericht. Hier profiteren ruim 4.700 kinderen van. Naast de bouw en inrichting van de scholen richtte het Leger des Heils zich ook op het organiseren van het onderhoud ervan. Hiervoor zijn schooldirecteuren, docenten en ander schoolpersoneel opgebouwd.

Cijfers
- 3.817 kinderen hebben in 2014 les op één van de Leger des Heilsscholen.
- Er is een verhoging van 7% in het aantal schoolgaande kinderen, t.o.v. 2009.
- 20 scholen zijn door het Leger des Heils volledig gerepareerd of herbouwd, of worden in 2015 opgeleverd.
- 284 mensen zijn getraind in het onderhoud.

Lees de volledige rapportage hier