Rectificatie

26-03-2018

Helaas zijn er bij de productie van magazine Kans twee dingen fout gegaan:

Onderweg met Hans van Vliet

Op pagina 26 staat een verkeerde foto bij het artikel van Hans van Vliet. Hier had bijgaande foto moeten staan. Bekijk zijn autovlogs op Strijdkreet.nl

SchulpHulpMaatje

In de begeleidende brief wordt gesproken over SchuldHulpMaatje van het Leger des Heils, dit is echter niet correct. Het Leger des heils werkt samen met SchuldHulpMaatje.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. De vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je financiën.

Elke SchuldHulpMaatje locatie werkt volgens de door SchuldHulpMaatje Nederland ontwikkelde aanpak. Dit garandeert:

  • Een beproefde effectieve en betrouwbare aanpak
  • Elk SchuldHulpMaatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met ons Permanent Educatie Programma
  • Elk maatje beschikt over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Lees hier de hele Kans