Reactie Leger des Heils op Troonrede

18-09-2018

Vandaag opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag met het uitspreken van de Troonrede. “Het bemoedigende is de optimistische toon waarmee we het nieuwe parlementaire jaar ingaan. Nederland is een sterk land, maar de regering wil het nog sterker maken. Als Leger des Heils kijken we vooral naar de effecten voor de meest kwetsbare mensen in ons land, met handenvol problemen tegelijkertijd, waaronder vaak schulden, dakloosheid, een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis. Het aantal mensen met schulden neemt toe, verward gedrag ook. En steeds meer jongeren zwerven op straat. Het is sterk en hard nodig om daarin te investeren. Het kabinet doet dat ook, door te in te zetten op lokale samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Terecht merkte de Koning op, dat er teveel mensen met een arbeidsbeperking aan de kant staan. Ook daar moeten we samen de schouders onder zetten om elkaar te versterken: overheden, bedrijven, (zorg)instellingen en vooral ook de betrokkene zelf. 

Naast deze optimistische toon, is er toch ook een punt van zorg: er is een groot tekort aan goedkope huisvesting van maximaal € 400 per maand. Een hogere huurprijs is voor velen simpelweg niet haalbaar. Er worden 75.000 woningen gebouwd, aldus de Koning, met huurprijzen variërend van €700-€1000. Dat is goed, maar daarnaast zijn er per direct 10.000 woningen nodig tot de genoemde maximale huur van €400. Voor mij een reden tot zorg dat mensen die gestrand zijn, geen aansluiting kunnen vinden bij de samenleving. Om mee te kunnen doen in de samenleving is een dak boven je hoofd, werk en inkomen, een sociaal netwerk en als het nodig is iemand die zich met je bemoeit van levensbelang. 

De Koning zei vandaag letterlijk: “Leven wij wel genoeg met elkaar in plaats van naast elkaar?”. Wij roepen op om naar elkaar om te zien, want ieder mens in de samenleving telt.

Dhr. drs. Cornel Vader
Voorzitter stichtingsdirectie
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering