Perspectief voor slachtoffers mensenhandel ontbreekt

06-11-2018

Uit onderzoek van het Leger des Heils blijkt dat ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel nauwelijks een nieuw leven kunnen opbouwen. Ze blijven kwetsbaar en in uitbuitingsituaties terechtkomen ook nadat ze uit de directe handen van hun handelaren zijn ontsnapt. Ze gaan van kwetsbaarheid naar kwetsbaarheid en perspectief  op een nieuw leven ontbreekt.

In de uitzending van Brandpunt Plus van dinsdag 6 november is te zien hoe West-Afrikaanse mensenhandelaren jaarlijks duizenden jonge vrouwen verhandelen en laten werken in de prostitutie. Vrouwen die geen ander netwerk kennen dan een netwerk waarin uitbuiting normaal is. Tegelijkertijd zien we dat de onderzoekscapaciteit van de politie beperkt is en er specialistische kennis ontbreekt. Het onderzoek van het Leger des Heils is uitgevoerd vanuit het programma ‘Recht in Zicht’, waar ongedocumenteerden sociale en juridische hulpverlening krijgen.  

Slachtoffers in opvang
Het Leger des Heils ziet al enkele jaren een toename van het aantal slachtoffers van mensenhandel in de dag- en nachtopvang. Het gaat om mensen zonder papieren, zonder netwerk of met een trauma. “We zien deze slachtoffers niet alleen onder ongedocumenteerden, maar ook onder kwetsbare jongeren, binnen de maatschappelijke opvang en onder Roma”, aldus Cornel Vader, directeur van het Leger des Heils.  

Het Leger des Heils wil dan ook veilige opvangplekken creëren. De maatschappelijke opvang is voor deze slachtoffers een te risicovolle omgeving. In de centra komen mannen en vrouwen terecht met handenvol problemen. Vaak hebben zij een delinquente achtergrond en zijn soms zelf in de mensenhandel verwikkeld geweest. Geen goede omgeving om een veilige nieuwe start te maken. 

Meer expertise
Het Leger wil de sociaal juridische hulpverlening onder ongedocumenteerde slachtoffers van mensenhandel uitbreiden. En de rol van slachtoffers moet centraal komen te staan in het politieonderzoek naar mensenhandelaren.  “Er moet meer expertise worden toegevoegd aan de onderzoekteams, zodat daders worden gepakt. En deze kwetsbare vrouwen weer een toekomst kunnen opbouwen waar uitbuiting voorgoed voorbij is”,  aldus Vader.  Lees meer over ons onderzoek op www.legerdesheils.nl/mensenhandel