Overlijden burgemeester Van der Laan raakt ons diep

06-10-2017

Het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan heeft ons diep geraakt. Het Leger des Heils wenst zijn vrouw, kinderen , naaste familie en het gemeentebestuur veel kracht en sterkte toe met dit verlies. Onze gedachten en gebeden gaan naar hen uit.

Envoy Ed Bosma, directeur Leger des Heils Amsterdam: “We zullen burgemeester van der Laan missen. Hij was geliefd bij de Amsterdammers en zeker ook bij cliënten van het Leger des Heils. Hij kwam altijd op voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zullen hem blijven herinneren als een warme, daadkrachtige persoonlijkheid met een groot hart voor de ander.”

Beschermheer van daklozen
Van der Laan was als beschermheer van de daklozen nauw verbonden aan het Leger des Heils. “Wij hebben op meerdere momenten in zijn ambtsperiode goed samengewerkt, zoals rondom de Top600, de noodopvang van vluchtelingen en de Amsterdamse zedenzaak toen hij net burgemeester was. Ook was hij een graag geziene gast bij ons jaarlijkse Kerstdiner voor dak- en thuislozen.”

Voor elkaar zorgen
In zijn afscheidsbrief van 18 september 2017 riep Van der Laan op om goed voor de stad en elkaar te zorgen. Bosma: “Die oproep sluit aan bij het gedachtengoed van het Leger des Heils. Wij zullen dan ook altijd blijven omzien naar de meest kwetsbare Amsterdammers”.