Oproep tot actie voor effectieve aanpak verwarde mensen

23-01-2017

In een gezamenlijk manifest van Federatie Opvang, Leger des Heils en GGD GHOR Nederland worden de Tweede Kamer, de minister en het Schakelteam Verwarde Personen opgeroepen tot twee concrete acties. Dit om op deze manier een effectieve aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Het gaat om een sterkere regie op een integrale aanpak en het inzetten van meer mankracht bij het voorkomen van verward gedrag om te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Preventie
Voor psychisch kwetsbare burgers is er een vangnet, de zogenaamde openbare geestelijk gezondheidszorg (OGGz). Momenteel is deze zorg niet voldoende geborgd in de wet. De drie partijen vinden dat gemeentes daarin verantwoordelijkheid moeten krijgen en dat de regelgeving daarop toeziet. Alleen dan is er zekerheid dat kwetsbare burgers met verward gedrag snel ondersteund worden, de juiste doorverwijzing plaatsvindt en er hulp geboden wordt. Preventie speelt daarbij een belangrijke rol.

Perspectief
Om verwarde mensen zo goed mogelijk te helpen, vinden Federatie Opvang, Leger des Heils en GGD GHOR Nederland het nodig dat gemeenten extra bevoegdheden krijgen om keuzes te maken die escalatie en dakloosheid voorkomen, zodat er weer perspectief ontstaat voor kwetsbare mensen. Daarnaast vinden we dat er meer capaciteit nodig is voor het signaleren van problemen die leiden tot verward gedrag. In de meeste gevallen is verward gedrag een gevolg van problemen op het gebied van wonen, inkomen, schulden, gezondheid, werk en relaties.