Onderzoeksrapport Inspectie Justitie en Veiligheid dodelijk steekincident

13-11-2019

Vandaag verschijnt het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Amsterdamse metro in juli 2017. Hierbij werd een willekeurig slachtoffer doodgestoken. De dader van dit steekincident, Philip O, stond onder toezicht van de reclassering van het Leger des Heils.  

Er is een verschrikkelijk misdrijf gepleegd dat een onschuldig slachtoffer het leven heeft gekost; nabestaanden treuren nog dagelijks om dat enorme verlies. Dat trekken wij ons aan.   Het Inspectierapport schept een beeld van gefragmenteerde samenwerking tussen organisaties en is kritisch op de verbinding tussen diverse werkvelden. Als reclasseringsorganisatie herkennen we ons daarin. We hebben vanuit justitiële opdracht gedaan wat we moesten doen volgens richtlijnen – soms meer dan dat, vanuit onze zorg omtrent een zieke cliënt. Vasthoudend en betrokken. Toch heeft de keten waarvan ook wij onderdeel zijn vanwege belemmerende factoren niet kunnen voorkomen dat Philip O. terugviel in zijn gedrag. De aanbevelingen van de Inspectie nemen wij ter harte. Hierin zien wij een oplossing voor belemmerende factoren:

  •  In zaken waarbij een zorg- en een straftraject elkaar kruisen, zouden wij een regierol graag belegd zien bij één instantie.
  •  Maak de uitwisseling van gegevens tussen zorginstanties en justitieorganisaties indien ‘nood breekt wet’ mogelijk, ter voorkoming van excessen
  •  Breid de maatregelen naast verplichte behandeling uit tot verplichte begeleiding, zodat we na een verplicht justitieel traject cliënten niet hoeven los te laten, maar in een nazorgtraject civielrechtelijk de nodige ondersteuning en correctie kunnen blijven bieden.

Ondanks dat wij alles doen wat binnen ons vermogen ligt, kunnen we helaas deze aangrijpende incidenten nooit helemaal voorkomen. Dat realiseren wij ons goed. Toch blijven we doen wat we geloven: er onvoorwaardelijk zijn voor mensen zonder helper.

Het volledige rapport is hier te vinden: https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2019/11/13/incidentenonderzoek-dodelijk-steekincident-amsterdamse-metro