Nieuwe website

21-02-2014

Het Leger des Heils heeft een nieuwe website. Omdat wij dagelijks te maken hebben met veel verschillende doelgroepen die om verschillende redenen met ons in contact treden, bleek een nieuwe, meer doelgroep-gedreven, site noodzakelijk.   Bezoekers van de Leger des Heilssite kunnen nu op een vlottere en effectievere manier informatie vergaren, of met (onderdelen van) de organisatie interacteren. In plaats van zoeken op organisatieonderdelen en producten/diensten, staat nu de vraag van de bezoeker centraal. Daarom kent de site, naast een uitgebreide zoekfunctie, een aantal nieuwe ingangsprincipes, te weten: ‘ik zoek hulp’, ‘ik wil helpen’ en ‘ik zoek informatie’. Hulpzoekers krijgen direct een overzicht te zien van de terreinen waarop het Leger des Heils hulp biedt. Mensen die willen helpen, worden onder meer verwezen naar pagina’s van fondsenwerving of kledinginzameling. Bezoekers die meer informatie willen over het Leger des Heils, kunnen terecht op de onderdelen die gaan over ‘wie we zijn’ en ‘wat we doen’