Nieuwe mobiele kledingwinkel

09-05-2014

In een veranderende maatschappij blijft het Leger des Heils zich inzetten voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Daarbij kijkt de organisatie kritisch naar welke vorm van hulp het beste past, en welke verbeteringen nodig zijn.  

De kledingwinkel in Den Haag ontving bijvoorbeeld maar weinig bezoekers terwijl vooral in de Haagse achterstandswijken grote behoefte is aan betaalbare, kwalitatief goede tweedehandskleding. Hoe die te bereiken was de vraag. Het antwoord is even simpel als doeltreffend: Het Leger des Heils gaat naar de mensen toe met een mobiele kledingwinkel!  

Dankzij giften van o.a. Fonds 1818 en het Skanfonds, is een gebruikte SRV-wagen aangeschaft en opgeknapt. Het Leger des Heils zet deze wagen in op diverse locaties in de stad. Zo bereiken zij meer mensen met een kleine beurs.  

“Maar de mobiele kledingwinkel is meer dan een verkooppunt van kleding”, zegt Bert Sprokkereef, directeur van het Leger des Heils in Den Haag. “Mensen kunnen om allerlei redenen in achterstandsituaties terecht komen en elke bezoeker heeft ook zijn eigen-, soms schrijnende, verhaal te vertellen. Vaak moeten ze even stoom afblazen. Wij vinden het erg belangrijk dat dit bij ons kan. Daarom is in de wagen een zitje gemaakt waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor vinden en waar we indien nodig ook praktische hulp kunnen bieden.”  

De winkel wordt volledig gerund door twee vrijwilligers en de verkochte kleding is door het Leger des Heils zelf ingezameld in de stad. Door de bescheiden verkoopopbrengsten kan de mobiele kledingwinkel blijven rijden.