'Niet iedereen past in een zorghokje’

16-07-2015

Het Leger des Heils signaleert, als gevolg van de verschillende transities, een verkaveling van het zorglandschap. Dit blijkt uit het jaarverslag van 2014. “De mensen die wij helpen, hebben vaak te maken met een combinatie van problemen. Door de veranderingen in de zorg, is voor hen niet meer duidelijk waar ze voor welke problemen zorg en hulp kunnen krijgen. Verwarde mensen vallen hierdoor tussen wal en het schip. Of beter gezegd: niet iedereen past in een zorghokje,” zegt commissioner Hans van Vliet, leider van het Leger des Heils in Nederland.

Door de verkaveling en de keuze om uitvallers in de zorg, mensen die niet in één zorghokje passen, te helpen, dreigen de administratieve lasten voor het Leger des Heils enorm toe te nemen. Als er niets gebeurt, zal het aantal accountantsverklaringen dat het Leger des Heils moet overleggen, toenemen van 100 naar 400. Elke extra verklaring kost, inclusief interne voorbereidingen, zo’n 5.000 euro. Geld dat niet besteed kan worden aan het helpen van mensen.

Onlangs vierde het internationale Leger des Heils zijn 150-jarig bestaan en de missie van het Leger blijft actueel. “Nog altijd strijden we, voeden we de hongerigen, geven we de dorstigen te drinken, kleden we de mensen die nauwelijks kleding hebben, bezoeken en helpen we de gevangenen, zijn we gastvrij voor de vreemdeling. Nog altijd zijn we relevant voor de mensen om ons heen. Nog altijd kunnen we het verschil maken,” aldus Van Vliet.

De cijfers van 2014

In 2014 zijn 78.950 mensen, voor het eerst of opnieuw, in aanraking gekomen met activiteiten van het Leger des Heils. Hiervan hebben 57.764 mensen aangeklopt om zorg, hulp of steun van de welzijns- en gezondheidszorg. De overige personen namen deel aan één of meer activiteiten uitgevoerd door de korpsen van het kerkgenootschap (19.116) en Leger des Heils ReShare (2.070).

In het afgelopen jaar heeft het Leger des Heils het aantal mensen dat wekelijks onze tweedehands kledingwinkels bezoeken, zien groeien van 6.553 naar 9.900. Ook het aantal ingezamelde kilo’s kleding steeg: van 21,6 miljoen naar 23,4 miljoen.

Het aantal medewerkers steeg licht met 0,8% naar 5.978, terwijl het aantal heilssoldaten, adherenten en jongsoldaten stabiel bleef op 5.422. In 2014 had het Leger des Heils 235.086 actieve donateurs. Daardoor kon het Leger des Heils rekenen op 33,7 miljoen aan giften. Naast donaties, ontving het Leger des Heils subsidie voor zijn hulpverleningsactiviteiten, waarmee de totale exploitatie voor 2014 op 343,1 miljoen euro kwam.

Lees het Jaarverslag online