Misbruikzaken gingen naar onafhankelijke deskundige partij

03-07-2019

In gevallen waarin sprake is van misbruik in het verleden, heeft het Leger des Heils in Nederland een onafhankelijke deskundige partij, het Schadefonds Geweldsmisdrijven, ingeschakeld. Vandaag – woensdag 3 juli 2019 – heeft Trouw een artikel gepubliceerd waarin staat dat het Leger des Heils schadevergoedingen heeft uitgekeerd aan slachtoffers van misbruik in het verleden. Het Leger schakelde daarbij het Schadefonds in, om openheid van zaken te geven en om een onafhankelijke instantie naar deze aanvragen te laten kijken.  

Omdat het hier om verdrietige en ingrijpende zaken gaat, wil het Leger zorgen voor objectivering; onafhankelijk en deskundig. Daarom deed het dat ook niet in eigen huis. Afspraak daarbij was steeds dat het Leger akkoord ging met het oordeel van het instituut. Wat ook de uitkomst mocht zijn.  

Verdrietig
De zaak die in Trouw is gepubliceerd vond plaats in de jaren zeventig en draagt dezelfde verdrietige kenmerken. Er is in het verleden niet goed geluisterd en gezocht naar passende oplossingen, zoals het onmiddellijk stoppen van misbruik, het aanbieden of doen realiseren van juiste begeleiding of behandeling aan slachtoffers, het met regelmaat bespreken van de randvoorwaarden voor sociale (en ook fysieke) veiligheid en integriteit en de professionele toerusting van medewerkers van de organisatie.  

Huidige situatie
Deze zaken zijn anno 2019 gelukkig volledig geïmplementeerd en een normaal onderdeel van beleid en uitvoering. We beschikken vandaag de dag over zeer uitgebreide protocollering om - naast arbeidsrechtelijke interventies - misbruik te voorkomen, te stoppen, hulp en begeleiding te bieden en de toerusting van medewerkers op een professioneel level te houden en verder te versterken. 

Meldpunt 
Het Leger des Heils heeft een meldpunt waar mogelijke slachtoffers van geweld en/of misbruik zich kunnen melden, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan en ondersteuning kunnen bieden. Daartoe is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen:  088-0655556.

Ook kan er mail worden gestuurd naar: meldpunt@legerdesheils.nl