Ministerie SZW steunt schuldpreventie aanpak Leger des Heils

17-10-2014

De Leger des Heils-aanpak op het gebied van schuldpreventie biedt onze maatschappij grote meerwaarde, vindt ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de unieke vindplaatsgerichte benadering zorgt het Leger des Heils voor een groter bereik van schuldpreventie- en toeleidingsprogramma’s van andere kerken, gemeenten en professionele schuldhulpverleningsorganisaties. Om die reden stelt het ministerie 235 duizend euro beschikbaar om de schuldpreventie-aanpak van het Leger des Heils landelijk vorm te geven.

De bijdrage zorgt ervoor dat mensen binnen twee jaar op 28 locaties in het land terecht kunnen voor preventieve hulp en ondersteuning door goed getrainde vrijwilligers. Het project is de eerste fase van een verdere uitrol naar 65 locaties in het land.  

Laagdrempelige hulp
De aanpak van het Leger des Heils richt zich vooral op mensen die nog niet in het schuldhulpverleningscircuit zitten. Reguliere schuldhulpprogramma’s starten pas als de problemen niet meer door de cliënt alleen op te lossen zijn. In ‘ontmoetingscentra’ leggen vrijwilligers van het Leger des Heils laagdrempelig en gelijkwaardig contact. Vanuit die positie zijn financiële moeilijkheden vaak vroegtijdig te signaleren. Projectcoördinator majoor Sjaak van Hese: “Wij bieden preventieve hulp om escalatie te voorkomen. Dat kan het structureren van de administratie zijn of doorverwijzing naar een professional, maar ook een warme maaltijd of een tweedehands bankstel. Omdat mensen in onze ontmoetingscentra komen, kennen ze ons al. Daardoor is de drempel om over hun financiën te praten veel lager dan bij de reguliere hulpverlening.”

De getrainde vrijwilligers van het Leger des Heils zijn geen ‘schuldhulpverleners’. Hun taak is vooral gericht op ontmoeting, orde brengen in de vaak chaotische administratie, en toeleiding naar schuldhulpverlening. En met succes. Want dankzij het werk van het Leger des Heils hoeven veel mensen geen ingrijpende schuldhulpverleningstrajecten te doorlopen. En van hen die dat wel moeten, neemt dankzij de vrijwilligers van het Leger des Heils niet alleen het percentage dat het traject met succes afrondt toe; de deelnemers doorlopen het traject ook sneller dan normaal.