Meer dan 100.000 mensen in 2016 in aanraking met Leger des Heils

26-06-2017

Het Leger des Heils blijft voor duizenden mensen in onze maatschappij het verschil maken. Dat blijkt uit het Jaarverslag van de organisatie. Meer dan 100.000 mensen kwamen in 2016, voor het eerst of opnieuw, in aanraking met de organisatie. Meer dan 56.000 daarvan klopten aan om professionele welzijns- of gezondheidszorg. Ruim 17.000 werden begeleid vanuit de jeugdbescherming en reclassering. De overige 30.000 namen deel aan één of meer activiteiten uitgevoerd door andere onderdelen van het Leger des Heils. “We willen op een effectieve manier mensen blijven bereiken die hulp nodig hebben, die God zoeken, die op een zijspoor terecht zijn gekomen,” zegt commissioner Hans van Vliet, leider van het Leger des Heils in Nederland.

En dat is niet altijd zo vanzelfsprekend: “Als we om ons heen kijken, moeten we constateren dat er in onze samenleving nog altijd barrières worden opgeworpen. Belemmeringen die ervoor zorgen dat mensen worden uitgesloten van de meest basale levensbehoeften,” stelt Van Vliet. Een van die belemmeringen is bijvoorbeeld het grote tekort aan sociale huurwoningen. Het aanbod stijgt nauwelijks, terwijl de vraag toeneemt, mede door de instroom van asielzoekers en doordat er weinig mensen doorstromen van een huur- naar een koopwoning. “Voor dat soort problemen kunnen we onze ogen niet sluiten. En daarom blijven we, samen met onze partners, zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke noden van onze tijd door mensen praktische hulp en perspectief te bieden voor een zinvol leven.” Buurtgericht werk is een belangrijk speerpunt van het Leger des Heils om sociale uitsluiting en eenzaamheid tegen te gaan. In 2016 namen wekelijks 12.469 personen deel aan activiteiten in de eigen buurt of wijk (2015: 7.712). Ook het bieden van perspectief via werk of andere zinvolle dagbestedingen is in 2016 uitgebreid; het aantal mensen op arbeidsreïntegratieplaatsen nam toe tot 6.509.  

De cijfers van 2016

Het Leger des Heils heeft in 2016 56.461 mensen geholpen door middel van professionele hulpverlening. Dit uitte zich in 62.583 verschillende hulpverleningstrajecten. Binnen de kerkelijk tak konden wekelijks 9.027 mensen rekenen op de hulp van het Leger des Heils, zoals maaltijdprojecten of schuldhulpverlening. In het afgelopen jaar heeft het Leger des Heils het aantal mensen dat wekelijks de tweedehands kledingwinkels bezoekt, zien groeien van 10.237 naar 22.285. Ook het aantal ingezamelde kilo’s kleding steeg; van 26,5 miljoen naar 27 miljoen. Het aantal medewerkers steeg licht van 6.004 in 2015 naar 6.147 in 2016. Het aantal heilssoldaten, adherenten en jongsoldaten daalde licht naar 5.148. Het aantal actieve donateurs van het Leger des Heils toont een stijging. In 2016 doneerden 246.934 mensen een gift, in 2015 waren dit er 226.484. Het Leger des Heils kon in 2016 rekenen op 36,6 miljoen euro aan giften, een stijging van 3,3 miljoen euro ten opzichte van 2015. De jaarlijkse huis-aan-huis-collecte leverde 825.000 euro op. Naast donaties, ontvangt het Leger des Heils subsidies voor zijn hulpverleningsactiviteiten, daarmee kwam de totale exploitatie voor 2016 op 382 miljoen euro.

Download het jaarverslag