Majoor Bosshardtprijs naar Stichting Het Vergeten Kind

14-09-2018

De Majoor Bosshardtprijs is dit jaar voor Stichting Het Vergeten Kind. De jury was unaniem in haar beslissing om Het Vergeten Kind de prijs toe te kennen. “We zijn onder de indruk van hoe Stichting het Vergeten Kind op een concrete, constructieve en structurele wijze invulling geeft aan het omzien naar (de noden) van kinderen. We herkennen daarin de principes van majoor Bosshardt, die op haar eigen unieke wijze bijdroeg aan het bieden van zorg voor ‘mensen zonder helper’,” aldus het juryrapport. Ambassadeur Angela Schijf nam op vrijdag 14 september de prijs in ontvangst tijdens het Kunst & Theater Gala van het Leger des Heils in Amsterdam.

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in om kwetsbare kinderen te horen, te zien en een stem te geven. Er zijn in Nederland duizenden kinderen die niet gewoon kind kunnen zijn, omdat ze door allerlei omstandigheden in de knel zijn geraakt. Angela Schijf: “Het ene kind leeft in een gouden kooi en het andere kan nog maar net rondkomen. Er zijn moeders die bijna niets kunnen kopen voor hun kroost en dat gaat mij aan het hart. Ieder kind wordt als onbeschreven blad geboren. Laten we het niet beschrijven met haat en onrecht, maar met liefde en respect.” 

Het Vergeten Kind strijdt voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind kan voelen, zich goed kan ontwikkelen en volwaardig kan meedoen in de maatschappij. De stichting organiseert activiteiten en projecten die een directe positieve invloed hebben op het leven van kwetsbare kinderen. Daarnaast zet de Stichting zich in om te werken aan structurele verbetering in de leefomstandigheden van kinderen.  

“Net als Majoor Bosshardt, gebruikt Stichting Het Vergeten Kind haar voorbeeldfunctie om concrete hulp te bieden aan noden van mensen. Daarmee zorgt de stichting voor verbinding en biedt zij steun aan hen die dat zo hard nodig hebben,” besluit het juryrapport. 

De Majoor Bosshardtprijs wordt jaarlijks uitgereikt en is ingesteld om het leven en het werk van majoor Bosshardt te blijven gedenken. Zo blijft zij een voorbeeld van onbaatzuchtigheid, liefde voor mensen en betrokkenheid bij de samenleving.