Let op! Onjuist bericht nepcollectant

01-12-2016

De politie heeft per abuis een waarschuwing afgegeven voor nepcollectanten van het Leger des Heils. Dit naar aanleiding van een situatie in Castricum. De politie heeft deze activiteit betiteld als een ‘aftroggelactie’ van een ‘nepcollectant’. Er is in dit geval echter geen sprake van een nepcollectant, maar van een medewerker van een wervingsbureau die donateurs voor het Leger des Heils werft.

Het is louter toeval dat de medewerker van het wervingsbureau in dezelfde week actief is als de landelijke collecte van het Leger des Heils. Het is gebruikelijk dat wervingsbureaus gebruikmaken van moderne registratiemiddelen als een iPad en vragen naar betalingsmogelijkheden via de bank.

De politie heeft inmiddels het bericht gerectificeerd: https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/1/04-collectant-te-goeder-trouw.html