Leger nog steeds druk in Athene

05-10-2015

De oorlogen in Syrië, Irak en Afghanistan leiden tot miljoenen vluchtelingen. Duizenden personen vluchten naar Europa, in het bijzonder naar Griekenland. De financiële crisis in het land maakt het de Grieken moeilijk om te gaan met de grote toestroom van vluchtelingen die in de parken en pleinen van Athene kamperen. Er zijn niet voldoende fondsen en faciliteiten beschikbaar om zo’n grote instroom op te vangen. En de lokale overheid is niet in staat om alles te coördineren. Dat is de reden waarom het Leger des Heils samen met EO Metterdaad noodhulp biedt in Griekenland.

Athene
Als gevolg van de financiële crisis worstelt Athene dagelijks met meer dan 20.000 daklozen uit eigen land. Daarnaast komen elke dag ongeveer 1.500 vluchtelingen aan op de Griekse kusten. Dit zijn vooral grote gezinnen en jonge mannen uit de door oorlog verscheurde landen zoals Syrië, Irak en Afghanistan. De vluchtelingen worden vervoerd van de eilanden naar het vasteland , de meeste van hen komen via  de havenplaats Piraeus. Bij aankomst hebben velen een 15 uur durende reis zonder voedsel achter de rug en zijn dus erg moe, hongerig en gedesoriënteerd. Eenmaal in Piraeus is er nog niet voldoende ondersteuning of coördinatie voor de vluchtelingen. De vluchtelingen worden nu eenvoudigweg getransporteerd naar andere delen van de stad zodat het probleem uit de havens wordt verwijderd.

Het grote plein
Duizenden migranten hebben zich de afgelopen tijd verzameld op het grote plein van Athene. Met slechts weinig slaapplaatsen en een falend beleid worstelen Griekse sociale diensten om passende ondersteuning te bieden. Er zijn her en der spontaan kampen in de stad , maar hier ontbreekt coördinatie vanuit de lokale autoriteiten. Veel vluchtelingen hebben een gebrek aan voedsel, water, onderdak en sanitaire voorzieningen. Nu de winter in zicht is, neemt de noodzaak van goede opvang des te meer toe. Ondertussen proberen potentiële mensensmokkelaars migranten af te persen door hen verkeerde informatie te geven. Bijvoorbeeld door absurd veel geld te vragen voor een routebeschrijving of door nep Simkaarten te verkopen. Door een vrije en betrouwbare informatiedienst te bieden, kan corruptie en afpersing van deze kwetsbare vluchtelingen tegen worden gegaan.

Noodsituatie
Het Leger des Heils heeft tot doel de omstandigheden van de vluchtelingen in Athene te verbeteren door middel van een noodhulpproject. Het is de verwachting dat elke maand iets minder dan 8.000 vluchtelingen zullen profiteren van dit project. De vluchtelingen zullen voedsel, water en sanitaire voorzieningen aangeboden krijgen, evenals relevante informatie, zodat zij in staat zijn om weloverwogen keuzes te maken. Voor het uitvoeren van dit project wordt het werk van het Leger des Heils gefinancierd door EO Metterdaad. Het Leger des Heils staat in contact met de Grieks Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk en lokale overheid om de hulp beter te coördineren. Ook krijgt het Leger des Heils steun van vrijwilligers, die wekelijks naar de belangrijkste pleinen en parken in de stad gaan om in de ochtend voedzame broodjes, fruit, flesjes water en andere benodigdheden uit te delen. In de avonden bereidt een team honderden broodjes die worden uitgedeeld aan arme mensen door de hele stad.

Dagcentrum
Om de vluchtelingen in Athene te ondersteunen, verspreidt het Leger des Heils voedselpakketten onder arme families. Het Leger des Heils zet ook een dagcentrum op in een gebouw gelegen op loopafstand van het plein waar de meeste vluchtelingen zich bevinden. Het centrum is zeven dagen per week twaalf uur per dag open. Het centrum heeft als doel informatie, communicatie, begeleiding en pastorale zorg te bieden aan vluchtelingen. Bovendien heeft het dagcentrum sanitaire voorzieningen. Dit is vooral van belang voor de vrouwen die op het grote plein in Athene geen toegang hebben tot deze voorzieningen in het gebied rond hun verblijfplaats. Het dagcentrum zal worden geleid door een manager en een maatschappelijk werker.

Door middel van dit project streeft het Leger des Heils ernaar om vluchtelingen directe hulp te bieden en hen goed voor te bereiden op de periode van wachten en registreren om vervolgens verder te kunnen reizen richting hun eind- bestemming in een Europees land. In het bijzonder hebben de vluchtelingen morele steun nodig om te gaan met een onzekere toekomst.