Leger helpt honderden migranten na ontruiming 'Jungle' van Calais

17-11-2016

Honderden migranten worden door het Franse Leger des Heils bijgestaan na de ontruiming van de beruchte 'Jungle van Calais'. Zij worden voorzien in tijdelijk onderdak, voedsel en geestelijke bijstand, zolang de mensen wachten tot zij in andere opvangcentra terecht kunnen. "Het is verbazingwekkend dat de Franse staat zoveel mensen wilt toevertrouwen aan de handen van het Leger des Heils," spreekt Kolonel Daniel Naud, territoriaal commandant van het Leger des Heils in Frankrijk en België.

"We bieden onderdak aan onderden migranten in Reims, Le Havre en Parijs." Het Leger des Heils is zeer actief bezig in Frankrijk met de hulpverlening aan voornamelijk Syrische migranten. In het hele land is de organisatie van diverse opvangcentra overgedragen aan het Leger des Heils. Het Hoofdkwartier van het Leger des Heils in Parijs huisvest momenteel zelfs 130 vluchtelingen.

Commandant Naud heeft warme woorden voor de 'toegewijde en professionele jongelui' die de zorg dragen voor deze mensen, welke vaak verschrikkelijke gebeurtenissen hebben moeten doorstaan. Hij is trots op de manier waarop het Leger des Heils reageert en direct hulp kan verlenen. Volgens de Kolonel kan het aantal opvangcentra, beheerd door het Leger, de komende dagen nog toenemen.

Video

De Amerikaanse nieuwswesbite Voice of America maakte een video waarin enkele door het Leger des Heils opgevangen migranten in Reims voorkomen. De video 'Life After the Jungle' is hieronder te zien.